آرشيو  |  خانه  |   فهرست همهء مطالب به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

 

=======================================================

شماره 336 ـ  جمعه 17 آبان 1387 ـ  7 نوامبر 2008

=======================================================

کی به پايان می رسد فصل هرس؟...

=====================  جمعه گردی ها  =====================

پيوند مهلک فقه و فساد

اسماعيل نوری علا

هنگامی که انسان از جهان کهن خارج می شود و پا در جهان نو (مدرن) می گذارد و اعلام می دارد که ديگر دلبسته ی غيب نيست و می خواهد خود با همين روندگی دوست داشتنی زندگی سر و کار داشته و داد و ستد کند، و بر اثر آن دست به تأسيس مجلس شورای ملی و انتخاب نمايندگان مردم می زند در واقع، در همان نخستين قدم، فقه را به پديده ای بی کارکرد و زائد تبديل می کند که خدمتش را انجام داده و بايد، مثل بسياری از پديده های جهان پيشامدرن، بازنشسته و سپس، بعنوان يکی از جالب ترين ترفندهای انسان زندگی کننده در جهان کهن به موزه و خاطره و تحقيقات تاريخی سپرده شود.

=====================================================

کار کرد روح ايرانی در تحولات تاريخ ايران

علی سالاری

بجرأت مي توان گفت که اغلب رهبران پنج جنبش روشنفکري ايران در يک و نيم قرن گذشته (مدرنيسم، ناسيوناليسم، سوسياليسم، اسلاميسم، و سکولاريسم) بدليل چشم بستن بر ميراث منفي روح ايراني، همانقدر با تسامح و مدارا، شفافيت و حسابرسي (دموکراسي) فاصله داشته و دارند که غالب رهبران سنتي عشاير و مذاهب ايراني. با اين اوصاف لازمۀ گذار به دموکراسي در ايران، گذار همزمان از وجه منفي (خود محور، تقديرگرا، عقل گريز، و اسطوره پرداز که منتظر ناجي و رهبري قومي، مذهبي و ايدئولوژيک - براي اطاعت از اوست) به وجه مثبت خرد گرا، مدارا گر، انسان محور، عقل مدارو متکي به خود، در روح ايراني است.

=======================================================

از حکومت یک گام جلو باشیم

سخن روز سايت ايران ليبرال

وزیر تحصیلکردهٌ کشور جمهوری اسلامی قبل از مرخص شدن فرصت کرد تا یک هشدار امنیتی مهم بدهد و ریز مخاطراتی را که نظام را تهدید میکند به مقامات حکومتی عرضه بدارد. فهرست از دمکراسی خواهی و سکولاریسم شروع میشود و تا طرفداری از فمینیسم و حفظ محیط زیست میرسد. چنانکه ماهیت این حکومت اقتضا میکند هر جا پشه ای به هوا بپرد و قبل از پرواز بسم الله نگوید برای نظام مخاطره دارد و باید برای مقابله با آن نیرو بسیج کرد تا مبادا حکومت الله به زباله دانی تاریخ برود. بخصوص که این زباله قابل بازیافت هم نیست.

=======================================================

جبران عقب ماندگی

آندرو مانگو

بخشی از کتاب ترک های امروز (2)

مطلب اختصاصی سکولاريسم نو

اغلب گفته می شود که رای دهندگان ترکيه بيشتر به اين خاطر اردوغان را به قدرت رساندند که از فساد گسترده ای بيزار شده بودند که رهبران احزاب ديگر وقتی در مسند قدرت بودند آن را ناديده می گرفتند... اما بنظر می رسد که نارضايتی از فساد گسترده عامل اصلی به قدرت رسيدن اردوغان نمی تواند باشد چرا که  در يک همه پرسی پيش از انتخابات تنها ده در صد از رای دهندگان فساد مالی دولت را مهم ترين مشکل کشور دانستند. در عين حال، نمی توان پذيرفت که بسياری از رأی دهندگان ترک چنان ساده انگار بودند که باور کنند اردوغان و حزب اش نسبت به فساد و استفاده از پارتی بازی از پيشينيان خود بهتر خواهند بود... مطالعه ای که در عصر روز انتخابات در نوامبر 2002 انجام شد نشان داد که 31 در صد از کسانی که در نظرخواهی شرکت کرده بودند بيکاری را مهم ترين مسئلۀ کشور می دانستند. و در درجۀ دوم هم تورم و هزينه بالای زندگی ذکر شده بود.

=======================================================

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630