آرشيو  |  خانه  |   فهرست همهء مطالب به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

 

=======================================================

شماره 332 ـ  دو شنبه 13 آبان 1387 ـ  3 نوامبر 2008

=======================================================

کله سنگی ها: صحنه ای از جشنوارۀ فرهنگي ـ ورزشي روحانيون و طلاب حوزۀ علميۀ قم

سکولارها، مردم و انتخابات در ايران

سام قندچي 

وقتی احزاب سکولار حق دادن کانديدا را ندارند، از اين واقعيت می توان بعنوان معياری برای سنجش دموکرات بودن يا نبودن رژيم حاکم استفاده کرد، حال آنکه معيار توان سخن گفتن از آزادي و دموکراسي در جامعه وجود امکان قضاوت در ميان مردم است. بعبارت ديگر، اگرچه، در عمل، و در پايان کار، نامزد نيروهاي سکولار اجازه نخواهد يافت در انتخابات نهائي شرکت کند، ولي آنچه مهم است نحوۀ انتخاب شدن وي در داخل حزب خود اوست. چرا که دموکراسي دربارۀ اين نيست که چه کسي انسان بهتري است بلکه در اين باره است که او چگونه انتخاب مي شود.

=======================================================

خوشبختانه، مردم هنوز زنده اند

درآمدي بر سكسولوژي در ايران

اكبر كرمي

بدخواني دكتر زيني كه براي اولين بار با من گفت و گو مي كرد و احتمالن از نوشته ها و مصاحبه هاي من بي خبر بود، قابل چشم پوشي و بخشودني است، اما منتقد محترمي كه با دستمايه قرار دادن آن مصاحبه ي ناتمام، تلاش كرده است به نقدي كه اينجانب به مقاله ي "مانيفست درماندگي" از جناب اسماعيل نوري علا زده بودم خدشه وارد كند، قابل بخشش نخواهد بود، چه از تنبلي فكري  و بي مسوليتي ايشان در نقد انديشه هاي ديگران حكايت مي كند. جناب سام قندچي مي توانست با پرسه ي مختصري در كوچه پس كوچه هاي جهان مجازي، احساس مسوليت خود را در داوري بر ديگران نشان دهد و به ما بياموزد كه نقد و نقادي ادب و آدابي دارد!

=======================================================

تسامح و پلورالیسم در تعادل تمدن ها

فائزه توکلی

تسامح ورزیدن به معنی تماشا کردن نیست تا انسان را از مدارا با آنچه بوده یا آنچه هست معاف سازد بلکه حالت پویایی است از پیش بینی کردن، دریافتن و ارج نهادن به هر آنچه می خواهد باشد. فرهنگ های گوناگون بشر در پشت ما، پیرامون ما و پیش روی ما قرار دارند. تنها خواست با ارزشی که می توان در این زمینه داشت (که برای هر کسی تکالیفی در این باب ایجاد می کند) آن است که این دگرگونی ها به شکلی تحقق یابد که هر یک سهمی در بیشترین بخشایندگی از سوی دیگران داشته باشند.

=======================================================

وروديه های امنيتی و طرح لباس فرم براي دانشجويان

روزنامه اعتماد

فرهاد رهبر که چهارشنبه گذشته در نشست پرسش و پاسخ با دانشجويان در تالار فردوسي دانشگاه تهران سخن مي گفت از آمادگي دانشگاه براي به کارگيري لباس فرم براي دانشجويان خبر داد. رئيس دانشگاه تهران در پاسخ به دانشجوياني که نسبت به برخي پوشش هاي دانشجويي اعتراض داشتند، از دانشجويان خواست راجع به اين مساله فکر کنند که آيا دانشگاه مي تواند يک لباس فرم داشته باشد که حداقل سر و لباس و وضع ظاهري دانشگاه را سر و سامان دهيم.

=======================================================

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630