آرشيو  |  خانه  |   فهرست همهء مطالب به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

 

=======================================================

شماره 320 ـ  چهار شنبه 1 آبان 1387 ـ  22 اکتبر 2008

=======================================================

خاموش کردن ديوارها، با دهان بند رنگ ها...

=======================================================

دموکراسی و چالش‌های گذار به وضعیت دموکراتیک

گفت‌وگو با مرتضی ثاقب فر

دموکراسی بخصوص در کشورهایی که تازه این روند را آغاز کرده‌اند بسیار شکننده است و مردم این کشورها چون تمرین دموکراسی ندارند و در کوتاه مدت دموکراسی ناقص و کم‌مایه‌ای را یا از طریق مسالمت‌آمیز به دست آورده‌اند یا با انقلاب به آن رسیده‌اند، یا شانسی به آنان رو آورده و دولت‌های غربی به آنان کمک کرده‌اند، از دموکراسی توقعات زیاد و سریعی دارند. فکر می‌کنند که وقتی دموکراسی آمد همه چیز همراهش می‌آید و همه مشکلات از بین می‌رود، در حالی که این گونه نیست. دموکراسی هزینه‌های بسیاری می‌خواهد.

=======================================================

نکاتی پيرامون مفهوم عدالت

خسرو ناقد

انسان هرگاه احساس کند با آنکه در شرايطی مساوی با ديگران قرار دارد ولی به‌گونه‌ای متفاوت با او برخورد می‌شود، آزرده و برآشفته می‌شود. چنين واکنشی از جريحه‌دار شدن يکی از نيازهابی اساسی انسان سرچشمه می‌گيرد: نياز به عدالت. وقتی کارمند يا کارگری می‌بيند که به‌رغم شرايط کاری و کارآمدی برابر با ديگر همکارانش، از حقوق کمتری برخوردار است، نه تنها از عدم عدالت رنجيده می‌شود، بلکه انگيزه و وجدان کاری او نيز رو به‌کاهش می‌گذارد. افزون براين، آنانی که مورد اجحاف قرار گرفته‌اند، نسبت به‌آنانی که برتری داده شده‌اند رفتاری خصمانه پيدا می‌کنند و در مواردی آنان را مستحق مجازات می‌دانند.

=======================================================

جايگاه انسان در توسعه اقتصادي
دکتر محمود جامسا
ز

يکي از عوامل مهم بروز شکاف طبقاتي و رشد دائم التزايد جمعيت زير خط فقر، ناديده گرفتن اصول انسانگرايي اقتصادي در فرآيند توسعه است. زيرا زايش فقر الزاماً مربوط به کمبود ثروت در يک کشور نيست بلکه يک کشور ثروتمند همچون ايران که درآمد ارزي آن در کمتر از نيم قرن به بيش از نهصد ميليارد دلار رسيده، مي تواند به سبب توزيع غيرعادلانه منابع و امکانات و ماهيت دولتي بودن اقتصاد در عين پيگيري برنامه هاي توسعهء اقتصادي فقير باشد، به نحوي کهيازده و نيم ميليون نفر فارغ از امکانات معيشتي در رنج و عسرت به سر برند اما شش درصد درآمد ملي نصيب چهل و يک درصد از آحاد جامعه شود.

=======================================================

دو واکنش نسبت به نظر خانم شهلا نوری

پيرامون چاهی در پارک گوتنبرگ

برخورد شهلا نوری به پروژهء هنری خانم ماندانا مقدم

روزبه فاطمی

در حاشیهء چید مانی از خانم ماندانا مقدم

رکسانا پهلوانی

=======================================================

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630