آرشيو  |  خانه  |   فهرست همهء مطالب به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

 

=======================================================

شماره 314 ـ  پنج شنبه 25 مهر 1387 ـ  16 اکتبر 2008

=======================================================

چه ساز بود که در پرده می زد آن مطرب؟... (حافظ)

=======================================================

اعلام نگرانی در باب سرنوشت دانشگاه

نامه سرگشاده گروهی از دانشگاهیان

پس از انتشار دو نامه از سوی اقتصاددانان، یکی با عنوان نامه اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد و دیگر تحت عنوان نامه 53 نفر از اقتصاددانان نهادگرا، این‌بار نوبت جامعه دانشگاهی کشور بود که طی نامه‌ای از سیاست‌های علمی و دانشگاهی سه سال گذشته دولت نهم اظهار نگرانی کنند. نامه اعلام نگرانی در باب سرنوشت دانشگاه و توسعه علمی کشور توسط 109 نفر از اعضای برجسته و شناخته شده هیات علمی دانشگاه‌های کشور امضا شده است.

=======================================================

جبهه ملی ایران نقض تعهدات بین المللی را محکوم می کند

عبدالعلي اديب برومند

جبهه ملی ایران ضمن اعلام پایبندی راسخ خود به آزادی بنیادین مدنی، مردم سالاری، حقوق بشر و حکومت قانون، بر این باور است که همه شهروندان ایرانی بدون هرگونه تبعیض از لحاظ جنسیت، نژاد و مذهب، می بایستی از حقوق و امکانات یکسان بهره مند شوند. باید به تعصبات و نابرابری های موجود تحت هر عنوان که باشد، بویژه برخاسته از مذهب رسمی، پایان داده شود و تعهدات پیش بینی شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین المللی حقوق بشری با حسن نیت اجرا گردد.

=======================================================

نسل سوم اسلام فروشان

سيامک مهر

این روزها یک گروه و دسته و نحله و فرقهء فکری دیگری از اسلامفروشان پیدا شده اند که هم خیلی (بیشتر از نسل سروش و کدیور و امثالهم) مدرنند(!) و هم درعین سادگی و صداقت ظاهری گفتارشان، خرـ مرد ـ رند اند. این گروه به دلیل اینکه یخ نواندیشان دینی و روشنفکران دینی و ملی- مذهبی ها به مانند اصلاح طلبان در جامعه نگرفت و همگان آنها را هم در نظر و هم در عمل، دم و دنبالهء مافیای روحانیت و آخوندها و حکومتیان می شناسند، با تصویر چهره ای لائیک و سکولار از خود، همان متاع گندیده و تاریخ مصرف گذشته را در بسته بندی جدیدی عرضه می کنند. آن هم در پیشخوان نشریات و سایت هایی که مدعی روشنگری هستند. آدرس هم می دهم: می توانید با جستجو ذیل نام هایی چون حسین میرمبینی و سلامت کاظمی در سایت سکولاریزم نو با گوشه ای از اندیشه های این قماش اسلامفروشان آشنا شوید.          

(+ اظهار نظری از آقای حسين ميرمبينی)

=======================================================

ترکيه در آستانۀ دهۀ 1990

از نگاه پروفسور فيروز احمد

بخش چهارم و پايانی ـ  ترکيه و جهانی شدن

در سرآغاز دههء 1990، با پايان يافتن دوران جنگ سرد و انقلابات سياسی ـ اجتماعی که در سراسر کشورهای همسايه ترکيه ـ در اتحاد شوروی، بالکان، و اروپای مرکزی و شرقی پيش آمده بود، ترکيه با شرايط جديدی روبرو بود که به همان شدت دوران پس از جنگ دوم جهانی بزرگ و پيچيده بود. و در اين روياروئی، توجه به روند سنتی شدهء مسلط بر روابط خارجی کشور اهميت می يافت.

=======================================================

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630