آرشيو  |  خانه  |   فهرست همهء مطالب به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

 

=======================================================

شماره 310 ـ   يکشنبه 21 مهر 1387 ـ  12 اکتبر 2008

=======================================================

پرده ای از لشگريان ناجی جمکران...

=======================================================

رضا پهلوی، رهبر اپوزيسيون يا پادشاه ايران؟

پرسشی از ایرانیان طرفدار جمهوری در خارج از کشور

نامهء وارده از سوی سازمان پرچمداران (داخل ايران)

آیا دلیل اینکه شما می دانید شاهزاده رضا پهلوی می  تواند نقش مهمی ‌ در یکپارچه کردن مبارزه ایفا کند ولی‌ حاضر نیستید که نقشی‌ که او می تواند در انسجام بخشیدن به اپوزيسيون داشته باشد را به رسمیت بشمارید از مخالف بودن شما با نظام پادشاهی است یا اینکه از ترس شما است که مبادا در روز رای گیری مردم ایران به پادشاهی به عنوان نوع حکومت رأی دهند؟ آیا پیروزی شما در سیاست های خود برای شما مهمتر است یا آزادی ایران و مردم ایران؟ و بالاخره، آیا شما جمهوریخواهان می خواهید که جمهوری اسلامی  شر خود را از سر مردم ایران کم کند یا هنوز هم دشمنی کردن با پادشاهی برای شما مهمتر است؟

=======================================================

نمايندگان ملت، فقیرترین قشر ملت؟

اشکان رضوی

بنا به آمار رسمی عنوان شده از سوی دولت حکومت اسلامی، 14 میلیون نفر در ایران زیر خط فقر قرار دارند و، بنا بر گزارش همین آمار، در آمد ماهیانه زیر 400 هزار تومان نیز زیر خط فقر قرار می گیرد... در چنین شرایطی آقایانی که نام نمایندگی ملت را نیز یدک می کشند صد میلیون از کیسهء همین مردم تنگدست و بیچاره به نام خود تصويب می کنند و، همزمان، رئیس مجلس شورای اسلامی این قشر را فقیر ترین قشر جامعه ایرانی می داند و به جای شرمگین شدن از پای برهنه و شکم گرسنهء این ملت، و وجود میلیون ها جوان بیکار و در دام فساد و اعتیاد گرفتارشده، از مصوبهء ضد مردمی نمایندگان مجلس اسلامی به دفاع بر می خیزد.

=======================================================

روی همهء سرکوبگران اندیشه سفید شد

گفتگو با عباس‎ ‎حکيم‎ ‎زاده‎ ‎دبيرسياسي‎ ‎دفترتحکيم‎ ‎وحدت

متاسفانه‎ ‎نوعي‎ ‎نگاه‎ ‎انتقام جويانه‎ ‎در‎ ‎بسياري‎ ‎از‎ ‎مسئولين‎ ‎فعلي‎ ‎ديده‎ ‎مي‎ ‎شود‎ ‎که‎ ‎بدون توجه‎ ‎به‎ ‎نتيجه‎ ‎عمل‎ ‎خود‎ ‎صرفاً‎ ‎به‎ ‎دنبال‎ ‎مجازات‎ ‎منتقدين‎ ‎هستند. آن‎ ‎ها‎ ‎تصور‎ ‎مي‎ ‎کنند‎ ‎با‎ ‎ادامهء‎ ‎اين‎ ‎برخوردها‎ ‎مي‎ ‎توانند‎ ‎ريشهء هر‎ ‎گونه‎ ‎انتقادي‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎دانشگاه‎ ‎بخشکانند‎ ‎و‎ ‎هدف‎ ‎آن‎ ‎ها‎ ‎نيز همين‎ ‎است. غافل‎ ‎از‎ ‎اينکه‎ ‎انتقاد‎ ‎و‎ ‎اعتراض‎ ‎در‎ ‎ذات‎ ‎دانشگاه‎ ‎و دانشجو‎ ‎قرار‎ ‎دارد. تجربهء‎ ‎چند‎ ‎سال‎ ‎گذشته‎ ‎نيز‎ ‎اين‎ ‎مسئله‎ ‎را بايد‎ ‎به‎ ‎آن‎ ‎ها‎ ‎اثبات‎ ‎کرده‎ ‎باشد‎ ‎ولي‎ ‎خصلت‎ ‎عمومي‎ ‎دولتمردان فعلي‎ ‎درس‎ ‎نگرفتن‎ ‎از‎ ‎تجربيات‎ ‎گذشته‎ ‎است.

=======================================================

ارتجاع هنرى گفتگوی تمدن ها!

شهلا نوری

=======================================================

چند مطلب ظاهراً بی ارتباط...

هر ساله بيش از صد و پنجاه هزار ايراني تحصيل کرده مهاجرت مي‌کنند

معاون وزير علوم

به جاي توجه به گراني قدردان اوضاع باشيد!

آيت الله جنتي، دبير شورای نگهبان

آشنایی زن و مرد در خیابان یا دانشگاه منجر به طلاق می‌ شود

آیت الله سبحانی

تقصير ما نيست!

حسين شريعتمداری (کيهان تهران)

ای انا الحق!

آقا بلاگفا

=======================================================

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630