آرشيو  |  خانه  |   فهرست همهء مطالب به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

 

=======================================================

شماره 304 ـ  دو شنبه 15 مهر 1387 ـ  6 اکتبر 2008

=======================================================

دختر و پسرهائی که هنوز به سن شلاق خوری نرسيده اند در جشن مهرگان امسال تهران

 ===============  دوشنبه ها: از نگاه يک آينده نگر ===============

رمز موفقيت ميزگردهای احمد بهارلو

سام قندچی

آقاي بهارلو، که ده سال پيش، از امکانات صداي آمريکا استفاده کرده و برنامۀ پر محتوا خود را پايه گذاري کرده، توانسته است بموازات تلويزيون هاي لوس آنجلس، پاراديم آلترناتيو و آينده نگری را در فضای رسانه هاي فارسي زبان خلق کند. و اتفاقاً، اين واقعيت که برنامۀ ميزگردی با شما در صداي آمريکا تهيه می شده، باعث شده است تا استانداردهاي خوب صداي آمريکا که از زمان مبارزه با فاشيسم تا کنون پا برجا مانده و شامل تکيه بر ارزش هاي دموکراتيک، انصاف در خبر رساني و ارائۀ جوانب مختلف بحث، و علمي نگريستن به ژورناليسم و ابژکتيف بودن در ارائه نظرات بجاي تبليغ يک موضع يا خط مشي سياسي معين است در برنامه های فارسی زبان صدای آمريکا هم اعمال شود.

=======================================================

استقلال حوزه ها، میراث هزار سالۀ روحانیّت

علی اکبر عالميان

آنچه امروزه مغفول باقی مانده است، تلقیات ناصحیح از واژه ای به نام استقلال است؛ كه گویا این اصطلاح را به معنای انزوا، عدم تمكین، ‌شورش، اعتراض و بالاخره انقلاب علیه حكومت انقلابی ایران تلقی می كنند! ولی به اعتقاد اینجانب، معنای استقلال حوزه ها این نیست كه الزاماً رابطه خود را با حكومت اسلامی ایران قطع نموده و بر علیه آن موضع گیری نمایند، بلكه معنایش این است كه در برابر حكومت های مبتنی بر اندیشه های غیر الهی و سكولاریستی ایستاده و مبارزه نمایند اما از حكومت دینی حمایت كنند.  

=======================================================

آيا دین از سیاست جداست؟

کاوه آهنگر

دعوای اصلی این است که آیا روحانی های مسلمان شیعه باید در رأس قدرت سیاسی و بدنهء حکومت ایران باشند و در سیاستگذاری ها دخالت کنند یا خیر؟ هر چند کسی مستقیماً این جمله را بکار نمی برد اما بیشتر استدلال ها بطور غیر مستقیم می خواهند به نوعی جواب این سؤال را بدهند. حال گروهی به نفع روحانی ها و گروهی بر علیه آنها؛ و اساسا ً خود دین زیاد مطرح نیست. و باز دوباره این سؤال باقی می ماند که آیا دین واقعا ً از سیاست جداست یا خیر؟ من در این مقاله سعی می کنم به هر دو سؤال پاسخ دهم.

=======================================================

چهار مطلب ظاهراً نامربوط به هم:

اسلامی شدن دانشگاه ها ادامه دارد  (نادرايرانی)

اسمال تيغ کش آزاد شد! (فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران)

خداوند امريکا را مجازات اقتصادي کرده است  (احمد جنتي دبير شوراي نگهبان)

مدارک قلابی دولتمردان دوم خردادی (نشريهء ابرار)

=======================================================

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630