آرشيو  |  خانه  |   فهرست همهء مطالب به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

 

=======================================================

شماره 262 ـ  سه شنبه 5 شهريور 1387 ـ  26 اوت 2008

بی شباهت نيست، اما چرا سه تا؟

به قلم لرد کين راس

فصل سی و پنجم ـ  نبرد ساکاريا

سال ها بعد، هنرمندی تابلوی بزرگی را به کمال هديه کرد که از نبرد ساکاريا کشيده بود و در پيش زمينهء آن کمال ديده می شد که نشسته بر يک اسب با شکوه در ميدان جنگ جولان می داد. نقاش که منتظر تشويق کمال بود از اين فرمان او يکه خورد که گفت: اين تابلو را هيچوقت نبايد نشان بدهيد، و در پی سکوت عميقی که پيش آمد اضافه کرد: همهء آن هايي که در اين جنگ شرکت داشتند به خوبی می دانند که از اسب های ما چيزی جز پوست و استخوان به جا نمانده بود و خودمان هم وضعی بهتر از آن ها نداشتيم. ما همه به اسکلت تبديل شده بوديم. دوست هنرمند من! شما با کشيدن اين لشکريان با شکوه و اسبان سرکش به ساکاريا اهانت کرده ايد!

=======================================================

چرا می خواهید سازمان دينکاران،

این موجود در حال احتضار، را نجات دهید؟

ع.  وزیری

من، پیش از شنیدن سخنان آقای نوری علا، همیشه فکر می کردم که، به دنبال از تخت افتادن آخوندها در ایران، باید کاری کرد تا دخالت آنها در امور مردم - حتی دربرخی امور اجتماعی که به مثابه تیول دینکاران در آمده است، مانند ازدواج و طلاق، مراسم کفن و دفن و عزاداری، مراسم زیارتی و... به حداقل برسد یا کاملاً متوقف گردد و این وظایف به سازمان های مدنی مانند شهرداری ها و یا سازمان های جدیدی که می تواند برای ادارهء این امور به وجود بیاید سپرده شود. این به معنی تضعیف کارکرد سازمان دینکاران و در نتیجه، انحلال تدریجی آن درعمل خواهد بود. زیرا وقتی سازمانی کارکردی نداشته باشد علت وجودی خود را هم از دست خواهد داد.

=======================================================

مساجد، سیاسی یا عبادی؟

محمدعلی ابطحی

دو نماد نشان دولتی بودن مساجد تلقی میشود که وضعیت عمومی مساجد را بعد از انقلاب با سابقهی تاریخی آن متمایز کرده است؛ یکی حضور بسیج در مساجد که به نوعی نمایندگان رسمی حکومت تلقی میشوند؛ به خصوص در مواردی که اختلاف نظر با روحانی و امام جماعت بر سر سیاسی بودن یا نبودن مساجد در میگیرد، نیروهای بسیج بیشتر توان کشاندن مساجد به سمت دولتی بودن را پیدا میکنند؛ و دیگری  مرکزی است که بر امامان جماعت تسلط دارد و در انتخاب رسمی آنان دست دارد که روند سنتی تعیین و حضور امامان جماعت را تغییر داده است و بیشتر میتواند به سیاسی و یا دولتی بودن امامان مساجد بیانجامد.

=======================================================

رابطهء طلاق با تفکیک جنسیتی

سيامک مهر

وجود آمار بالای طلاق، بچه های بی سرپرست و اذیت و آزار پسربچه ها (بچه بازی) و مشکلات روانی، شخصیتی و اخلاقی، محصول مستقیم فضای بسته و تحمیل احکام و ارزش های سنتی و قبیله ای و اسلامی است. تنها در محیط باز و معاشرت های آزاد و انسانی است که مشخص خواهد شد که طلاق ها و تجردها و همچنین گرایش به جنس دیگر و یا همجنس، خودخواسته و با آگاهی و شناخت از وجود خویش است و یا از ناهنجاری های قابل درمانی است که می تواند به حداقل طبیعی خود در جوامع متعادل و سالم کاهش یابد.

=======================================================

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630