آرشيو  |  خانه  |   فهرست همهء مطالب به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

 

=======================================================

شماره 261 ـ  دو شنبه 4 شهريور 1387 ـ  25 اوت 2008

جوزف جان، تعيين تکليف خاورميانه با شما!

 =================  دوشنبه ها: از نگاه يک آينده نگر ===============

آقای جوزف بايدن هيچ يک از ما را بر ديگری ترجيح نمی دهد!

سام قندچی

در رابطه با نيروهاي جنبش سياسي ايران نيز، آقاي بايدن هيچ ترجيحي نخواهد داشت و، به معني واقعي کلمه، آن سخن چرچيل و ديگر سياستمداران کهنه کار بريتانيا را بکار خواهد بست که بريتانيا دوست هميشگي و يا دشمن هميشگي ندارد، و تنها چيزي که دائمي است منافع بريتانيا است که بايد براي تأمين آن کوشيد. نتيجه اينکه، بنظر من، آقاي بايدن به هيچ نيروي جنبش سياسي ايران ارجحيت نخواهد داد و همانقدر با لابي گران جمهوري اسلامي خواهد نشست که با مجاهدين يا سلطنت طلبان يا جبهه ملي و يا با نيروهاي چپ يا نيروهای اتنيک و مدنی.

=======================================================

فردوسی، پرچمی برای رهایی ملی! ب

سلامت کاظمی

من مقاله را با نام پاک فردوسی شروع کردم. هدفم این بود که  در پایان آن، "حکیم طوسی" را با "شیخ طوسی" مقایسه کنم  و بگویم که کدام یک بهتر است الگوی شیعیان ایران باشد، شیخ طوسی که آلترناتیوش برای مردم ما "نهاد روحانیت شیعی" بود یا حکیم طوسی که آلترناتیوش برای مردم ما، "ایران و ملیت" مان بود. این ها به نوعی شاخص های فرهنگی و دو  پرچمی هستند که از زمان ورود اسلام به ایران، در میهن ما تا به امروز در اهتزاز بوده اند. اگر به جای پی گیری آرزوهایمان، روی واقعیت ها حرکت کنیم، امروزه، در مقایسه با این دو پرچم بلند، پرچم سومی که مایل است اسلام را از خاک ایران بروبد، در حد یک پرچم کوچک رومیزی بیش نیست.

=======================================================

متن کامل سخنرانی آيت الله خمينی

در 12 بهمن 1357 در گورستان بهشت زهرا

سرنوشت هر ملت دست خودش است. ملت در صد سال پیش از این، صد و پنجاه سال پیش از این، یك ملتی بوده، یك سرنوشتی داشته است و اختیاری داشته ولی او اختیار ماها را نداشته است كه یك سلطانی را بر ما مسلط كند. ما فرض می كنیم كه این سلطنت پهلوی، اول كه تاسیس شد به اختیار مردم بود و مجلس موسسان را هم به اختیار مردم تاسیس كردند. و این اسباب این می شود كه - بر فرض اینكه این امر باطل، صحیح باشد - فقط رضاخان سلطان باشد، آن هم بر آن اشخاصی كه در آن زمان بودند.

======================================================

هيچ ‌كس اجازه‌ء كودتاي فرهنگي نخواهد داشت

محمد حسين صفار هرندی

ما در حال حاضر در جبهه‌ء نظامي ياران آقا قرار نداريم و در قسمت تبليغات، ارشاد، توسعه‌ء فرهنگي و معرفتي فعاليت مي‌كنيم و در تقسيم كار، تركش ما تمهيدات فرهنگي است و براي تدارك محصولي فرهنگي ـ هنري گام برمي‌داريم. اما با اين حال، بايد به سمت جامعه‌ء امام زماني پيش رويم و با فرض اين‌كه قرار است در ركاب آن حضرت باشيم، بايد محتوايي در اين قالب را در برنامه‌ء خود قرار دهيم... آن‌چه اين جشنوارهء عدالت و اميد را از ساير جشنواره‌ها متفاوت مي‌كند، آن است كه اين حركت بايد ما را براي اتفاق بزرگ‌تري كه ظهور آقا (عج) است، آماده كند.

=======================================================

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630