آرشيو  |  خانه  |   فهرست همهء مطالب به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

 

=======================================================

شماره 259 ـ  شنبه 2 شهريور 1387 ـ  23 اوت 2008

از اين سموم که بر طرف بوستان بگذشت / عجب که رنگ گلی ماند و بوی نسترنی (حافظ)

=======================================================

==================  شنبه ها: از نگاه يک زن  ==================

    يادداشت های هفتگی شکوه ميرزادگی

تحسين عايشه، يا اهانت به مسلمانان؟

گناه تلطيف يقه ی هنرمندان را گرفت

دوستی که نمی توانست ابله باشد

=======================================================

حذف مردان از صحنهء شعر و نظرخواهی؟

نقدی بر: فراخوان نخستین دوره جایزه شعر زنان ایران (خورشید)

مهستی شاهرخی

جشنواره های رسمی و حتی دولتی، هرگز به این صراحت و به این وقاحت مجوز رسمی از نویسندگان نخواستند و با ظرافت و ذکاوت بیشتری به شکلی سربسته با موضوع برخورد کردند. اگر جشنواره ی شما جشنواره ای دولتی و رسمی و صرفاً تبلیغ برای فروش کتاب نیست، پس چرا در چنین شرایط دشواری، فقط به کتابهای تصویب شده توسط ارشاد اکتفا می کنید؟ شما که بیشترتان شاعر و نویسنده اید، آیا به عظمت مشکل شاعران پی نبرده اید؟ چرا از شرکت کنندگان نخواسته اید تا اثرشان را خواه به صورت چاپ شده و خواه به صورت الکترونیکی به شما عرضه کنند؟ تقاضای شناسنامه کتاب از شرکت کننده، سنگ بزرگی است که به نام قانون بر سر راه شاعران می گذارید...

=======================================================

جنبش زنان ایران، خواست جامعهء لائیک و حجاب اجباری

گفتگو با مهناز متین

شناخت ما از تاریخچه ی مناسبات میان دین و دولت در ایران، محدود و ناکافی است. متونی که رابطه ی دستگاه دین با حاکمیت سیاسی را موضوع کار خود قرار داده باشند، اندک شمارند و پژوهش در این زمینه، گسترده و همه جانبه نبوده است. در این وضعیت، تفکر و تأمل حول سکولاریزاسیون - که ضرورتاً ناظر بر جایگاه دین در جامعه و تحول آن است - اهمیتی صدچندان مییابد. به همین دلیل باید از سلسله بحث هایی که میان فعالان جنبش زنان آغاز شده استقبال کرد و این کار را فی نفسه قدر دانست. اما ما هنوز در آغاز راهیم. بحث درباره ی لزوم و اهمیتِ سکولاریزاسیون و لائیسیته، تنها چند سالی ست که در مقیاسی کم و بیش گسترده در جامعه آغاز شده و از سابقه ی درازمدتی برخوردار نیست.

=======================================================

از شهر خدا تا شهر دنيا: نگاهی به تحولات حوزه های علميه

مهدی جامی ـ با همکاری مهدی خلجی

میزان تحولی که می باید در حوزه های علمیه صورت گیرد، آنچنان گسترده است که بیست و اند سال پس از انقلاب، برای آن، حکم تنها مقدمه را داشته است. اما نمی توان نادیده گرفت که تسلط سنت گرایان بر حوزه، و نیز بر سیاست نظام اسلامی، همین تحولات را هم با کندی و مقاومت و گاه توقف روبه رو کرده است. صالح عبداللهی، از فضلای حوزه قم، که از اصلاح گران اوایل انقلاب به جزائر پراکنده در حوزه تعبیر می کند، معتقد است فضای کنونی میدان اندکی برای تحول و نوآوری باقی می گذارد: "شما امروزه نمی بینید حتا آن چنان جزیره هایی که آن دوره بودند، بتوانند الان با جسارت و صراحت و شفافیت کاری را در سطح امروز و در شأن امروز دنبال بکنند.

=======================================================

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630