آرشيو  |  خانه  |   فهرست همهء مطالب به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

 

=======================================================

شماره 256 ـ  چهار شنبه 30 مرداد 1387 ـ  20 اوت 2008

بدون شرح

=======================================================

شکل گيري فرهنگ سلطه ستيز

پروين اردلان

دفاع از حقوق زنان، اقليت هاي جنسي، قومي و مذهبي... را شايد بتوان ضريب سنجش دموکراتيک بودن يک ‏جامعه دانست. شايد پيش تر دفاع از حقوق زنان محلي از ارعاب نداشت اما اکنون بي توجهي به حقوق زنان با نقد ‏گسترده زنان جامعه رو به رو خواهد شد هرچند اگر کمتر پاسخي بگيرد. دفاع از حقوق اقليت ها نيز تجربه اي از ‏اين دست است. هم اکنون هرچند دفاع از حقوق اقليت ها - نه الزاماً موافقت با آنان - به مثابه امري سياسي، ضديت ‏با دين، يا ضديت با تماميت ارضي تلقي مي شود اما به نظر مي آيد که جامعه مدني ما در حال عبور از اين ‏مرحله نيز هست.

=======================================================

مصدق، مردم باور یا مردم فریب؟

امیرحسین ایرجی

بيان مردم باور، به حضور مردم در "عرصه" تاكيد دارد اما بيان مردم‌فريب، به حضور در "صحنه". تفاوت صحنه با عرصه، مانند تفاوت راهپيمايي‌هاي رسمي و دولتي (مثلن راه‌پيمايي روز قدس) با تجمع‌هاي مستقل صنفي يا سياسي ( مثلن تظاهرات جنبش زنان يا تظاهرات دانشجويي) است. دماگوژي با هر دوي اينها يكسان برخورد نمي‌كند، و براي دومي نه تنها مجوز قائل نيست بلكه با شدت تمام از آن مانع مي‌شود. او مردم را مانند سياهي لشكري مي‌داند كه فقط "صحنه‌"‌ي فيلم را آن طور كه كارگردان مي‌خواهد پر مي‌كنند.

=======================================================

زیر یوغ ایدئولوژی

اکبر حسن پور

در عصر مدرنیته فرد فرد آدمیان، غایت بالذات اند. در دوران تجدد، تکالیف از حقوق فرد ناشی می شود. هیچ فرد یا گروهی حق محدود سازی حقوق شهروندان از جمله آزادی بیان و تبلیغ عقیده را ندارد. سنت گرایان با تکیه بر ایدئولوژی های نا کجا آبادی، سعی در تسخیر قلب و روح رهروان به منظور انهدام مدرنیته دارند.انان برای مشروع سازی خود، در پس پرده تفسیرهای کج اندیشانه از دین پنهان می شوند.

=======================================================

در ستايش گفتگو

حسن قاضی مرادی

به نظر من یک رویکرد ضد روشنفکرانه پوپولیستی تحت حمایت‌های لازم در ایران بعد از انقلاب تقویت شده که بسیاری از برخوردهای انتقادی به جنبش روشنفکری در پی دنباله‌روی یا متـأثر از آن رویکرد بوده است. این جمله مطلقاً این معنا را نمی‌دهد که بسیاری از برخوردهای انتقادی به جنبش روشنفکری از سوی اندیشمندان و پژوهشگران، تحت حمایت‌های جریان ضد روشنفکرانه پوپولیستی انجام شده است.

=======================================================

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630