آرشيو  |  خانه  |   فهرست همهء مطالب به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

 

=======================================================

شماره 255 ـ  سه شنبه 29 مرداد 1387 ـ  19 اوت 2008

احمدی نژاد: حجاب اسلامي انتخاب تاريخي زنان ايراني است.. >>>

به قلم لرد کين راس

فصل سی و چهارم ـ سقوط اسکی شهير

بسيج زنان يکی از اقدامات کليدی طرح کمال برای برانگيختن احساسات ملي بود که موجب می شد تا نظامی و غير نظامی همگی به يکسان دست به کوشش زنند. تسليحات و مايحتاج از مراکز پراکنده ای همچون ارض روم، ديار بکر، سيواس و ترابوزان بر گاری های گاوکش دهقانان سوار شده و بر روی آن ها علوفهء لازم برای گاو ها قرار داده می شد. زنان با کت و شلواری که با طناب براندامشان پيچيده می شد هدايت گاری ها را در کوهستان ها و بيابان ها بر عهده داشتند و با سرعتی در حدود سه مايل در ساعت صدها مايل را طی کرده و ـ در حالی که چرخ های چوبی گاری ها درست همچون دوران امپراتوری سومری ها بر جاده های ناهموار ناله می کردند ـ خود را به جبهه می رساندند. بسياری از اين زنان کودکان خود را بر پشت خود حمل می کردند و در همان حال قوطی های فشنگ و مواد منفجره را جا به جا کرده و آن ها را روی شانه های خود می گذاشتند و گاه شالی را که برای حفظ بچه ها به همراه داشتند برای آن که گرد و خاک و باران فيوزهای حساس اسلحه ها را خراب نکند به دور آن ها می پيچيدند.

=======================================================

گزارشی از  وضع زندانیان سیاسی

حشمت الله طبرزدی

قیام مدنی و مسالمت آمیز برای دفاع از حقوق قربانیان این رژیم، تنها جنبشی است که بازدارنده خواهد بود. هرگاه خود، یعنی آحاد شهروندان و به ویژه نخبگان سیاسی - اجتماعی، دست به چنین اقدامی زدیم، باید از دیگران به ویژه مجامع بین المللی انتظار حمایت داشته باشیم. فراموش نکنیم که رژیمی متشکل با بنیهء اقتصادی بسیار قوی، و متکی به پول نفت ایرانیان و با در دست داشتن قوهء قهریه، و نیروی قدرتمند امنیتی، به جان ملت افتاده و مرتب به حقوق اساسی او تجاوز کرده و از ملت قربانی می گیرد. در مقابل چنین متجاوز قدرتمندی نمی توان با چند کمپین و پتیشن ایستاد. ما را بیراهه نبرند. اگرچه این ها حداقل کاری است که انجام داده ایم ولی کافی نیست.

=======================================================

بازخوانی تاریخ جنبش ملی مشروطیت و آرمان های آن

عقاب علی احمدی

ایرانیان برای دستیابی به همیاری ملی در ادارۀ کشور، دستیابی به آزادی بیان و حفظ استقلال فرهنگی، سیاسی و اقتصادی ادامه دارد. جنبش مشروطیت همچون دیگر جنبش ها و انقلابهای سیاسی فراز و نشیب ویژۀ خود را داشت. مشروطه خواهان اگرچه به اهداف خود نرسیدند، اما کوشش سترگ آنان در گوشزد کردن حقوق انسانی به حاکمان مستبد، کوششی مردانه بود. اگر پس از آن، ایرانیان و بخشی از آسیا و آفریقا  توانستند جنبشهای ضداستعماری به راه بیندازند، این مهم بر بستری شکل گرفت که آزادیخواهان مشروطه خواه ایرانی آن را فراهم ساخته بودند.

=======================================================

گزارش اجلاس مرداد ماه ۱۳۸۷

چگونگی برخورد با تحريم اقتصادی، مسئله ديگری بود که به بحث‌های ميان شرکت‌کنندگان در کنگره دامن زد. در خصوص بحران اتمی و ماجراجويی‌های خطرناک رژيم جمهوری اسلامی در اين عرصه، مخالفت با هرگونه مداخله نظامی و تاکيد بر اعمال فشارهای سياسی به جمهوری اسلامی، مورد توافق همگانی بود. لکن نظر گروهی از رفقا اين بود که اطلاق مخالفت با هرگونه تحريم اقتصادی برداشته شود و به‌جای آن، مخالفت با تحريم‌هايی که بيشترين فشارشان برمردم تحميل می‌گردد، گذاشته شود. استدلال‌های موافقان و مخالفان اين نظر گوناگون بود: موافقان، از جمله، مطرح می‌کردند: ما که مخالف هرگونه مداخله نظامی هستيم اگر با تحريم اقتصادی هم کلا مخالفت کنيم، اين در عمل، بدين معناست که وضع موجود تداوم يابد و رژيم به سياست‌هايش ادامه بدهد. بنابراين ما می‌توانيم موافق آن تحريم‌های اقتصادی باشيم که رژيم را زير ضرب می‌برد.

=======================================================

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630