آرشيو  |  خانه  |   فهرست همهء مطالب به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

 

=======================================================

شماره 252 ـ  شنبه 26 مرداد 1387 ـ  16 اوت 2008

هرگزوجود حاضر ِ غايب شنيده ای؟

    يادداشت های هفتگی شکوه ميرزادگی

من يک رويا دارم 

مجلس حرمسرادارها و حرمسرا نشين ها

انتقال فرهنگ احمدی نژاد از ايران به ترکيه

نقض حقوق کودک در المپيک پکن

====================================

تجديد انتشار دو مقاله از شکوه ميرزادگی:

خواست های زنان از هر انتخابات و رفراندوم

ضرورت بازبينی مفهوم استقلال در جنبش کنونی زنان ايران

سکولاريسم نو امروز مبادرت به انتشار دو مقاله از شکوه ميرزادگی می کند که در بهار و تابستان چهار سال پيش نوشته شده اند. مقالهء نخست، با عنوان زنان و فراخوان رفراندم، بصورت يک سخنرانی در کنفرانس مرکز تحقيقات و تحليل‌های مربوط به ايران (سيرا) در ماه مه 2005 (مصادف با ارديبهشت 1384)، در بخش مربوط به فراخوان رفراندوم ايراد شد و سپس در تاريخ شنبه 24 ارديبهشت 1384 در نشريهء اينترنتی ايران امروز درج گرديد. و مقالهء دوم مستقيماً در همان نشريه منتشر شد. اگر چه اين دو مقاله اشاراتی به ماجراهای سال 1384 دارند اما، بخاطر داشتن نکات مهمی که آنها را به جريانات اخير پيش آمده در جنبش زنان ايران پيوند می زند، دو مقالهء مزبور را ديگرباره در اينجا منتشر می کنيم.

=======================================================

سکولاريسم ناقص و مسئلهء زنان

يادداشت کوتاهی از سام قندچی

خواست برابري حقوق زن و مرد در جوامع اروپائي زماني مطرح شد که اين جوامع مدرن شده بودند، يعني اساساً جامعهء کهن را برخي قرن ها پشت سر گذاشته بودند و برابري زنان، بمثابه يک بخش جامعه که از نظر حقوقي در حد جامعه ماقبل مدرن مانده بود، خيلي معني مي داد. الگو برداري از آن براي جوامعي نظير ايران، حتي در دوراني که سکولاريسم ناقص می نامم اش، ريشه يکي از بزرگترين اشتباهات جنبش زنان در ايران بوده و هست.

=======================================================

قانون مذکر

بهزاد مهرانی

تعدد زوجات که در قوانین ما نیز به رسمیت شناخته شده است و در ماده ی ۲۳ لایحه حمایت از خانواده از آن سخن گفته است، قانونی است بر آمده از پیش فهم ها و پیش فرض های مرد سالارانه که نه تنها قانونی در حمایت از خانواده نیست بلکه بر هم زننده ی نهاد خانواده است. در این قانون، زن جنس دوم دانسته شده است که با او همچون کالا برخورد می شود. تمکن مالی و عدالت امری نسبی اند که چندان ملاک و معیار مشخصی ندارند و اصولا عادل بودن در این شرایط، پس از ازدواج ِ دیگر مشخص می شود و نه قبل از آن.

 

==================  گلچين باغ های مجازی  ==================

شواهد احمدی نژاد مبنی بر تغییر دنیا

      سايت تابناک

فوتبال و استخاره 

     سايت ايران ـ ايران

تاسيس كرسی احمدی نژاد در دانشگاه كراچی

     ايرنا

مميزی کتاب صيانت از سلامت جامعه است

    معاون فرهنگی وزير ارشاد

سينمای خانگی فردین یا قیصر؟

     بهزاد عشقی

اينترنت يك مگابيت در تركيه: ماهانه فقط 21 هزار تومان

    خبرگزاری فارس

=======================================================

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630