آرشيو  |  خانه  |   فهرست همهء مطالب به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

 

=======================================================

شماره 233 ـ  دو شنبه 7 مرداد 1387 ـ  28 ژوئيه 2008

توحيد در حکومت اسلامی: اينجا فقط يک نفر حرف می زند!

=======================================================

دوشنه ها: از نگاه يک آينده نگر

اولويت با نجات سکولاريسم از چنگال ناسيوناليسم است!

سام قندچی

تز مطرح شده در اين مقاله آن است که، در برابر اوج گرفتن اسلامگرائی در منطقه ای که کشورمان در آن قرار دارد، بقا و گسترش سکولاريسم، بعنوان دست آورد برخی از کشورهای منطقه در قرن بيستم، مستلزم آن است که بتواند خود را از ناسيوناليسم ـ که همزاد و همزمان با آن بوده و رابطهء اين دو در طول قرن بيستم بصورت رابطهء دوقلوهای بهم چسبيده در آمده است، جدا کند. به کلام ديگر، در برههء کنونی تاريخ، مهم ترين مسئلهء ما روشن کردن مسئلهء ناسيوناليسم است، جدا از مطالبی که به سکولاريسم مربوط می شود. سکولاريسم يک آرزو و يک برنامهء زنده برای آينده است حال آنکه ناسيوناليسم پيکر بزرگ ايدئولوژی مرده ای است که بيهوده بر دوش سکولاريسم سنگينی می کند.

=======================================================

مرجعیت و حوزهء علمیهء عراق از هرگونه گرایش سیاسی و طایفه ای خودداری کنند!

آیت الله شیخ فیاض

يک خبر کوتاه: به گزارش فارس به نقل از پایگاه خبری براثا، سید صدر الدین قپانچی دیروز در خطبه های نماز جمعه شهر نجف با اشاره به انتخابات شوراهای استانی عراق گفت: باید در رای دادن مصلحت ملت عراق در نظر گرفته شود. قپانچی تصریح کرد: آیت الله شیخ فیاض بیانیه ای منتشر کرده که در آن بر ضرورت استقلال مرجعیت و حوزه علمیه در انتخابات تاکید کرده و هشدار داده است که آنها از هرگونه گرایش سیاسی و طایفه ای خودداری کنند. وی تاکید کرد: مراجع تقلید و حوزه های علمیه باید نسبت به تمام گروه های سیاسی و قومی برخورد یکسانی داشته و همانند پدری برای تمام گروه های سیاسی و قومیتی باشند. وی افزود: آیت الله سیستانی نيز در فتوای جدید خود هرگونه خرید و فروش رای را حرام اعلام کرده است.  (منبع)

=======================================================

روحانيت عليه روحانيت!

پیشگفتاری بر چالش دین و دولت در ایران

محمد امينی

اندیشهء سیاسی فدائیان اسلام و نواب صفوی و نقد او به روحانیت سنتی ایران، بعدها بنیان اندیشه بسیاری از روشنفکران و گروه های سیاسی مذهبی، از شریعتی و مجاهدین خلق تا مجاهدین انقلاب اسلامی و دانشجویان خط امام شد و هم اینک نیز در قالب نقد روشنفکرانه به سنت گرایی بازتاب یافته است. اندیشه غالب بر رهبران انقلاب اسلامی نیز، برخلاف داوری های رایج، همین اندیشه نقد به کناره گیری از سیاست و رفتار روحانیت شیعه پس از اعدام شیخ فضل الله بود و نه سیادت روحانیت شیعه بر سازمان دولت. در واقع سازمان سنتی روحانیت شیعه که آماج حمله فدائیان اسلام و بعدها روحانیون و طلاب رادیکال پیرامون خمینی بود، سرانجام در انقلاب پنجاه و هفت همراه با نهادهای شهروندی و سکولار و ارزش های مدرنیته برخاسته از روزگار تجدد و انقلاب مشروطه واژگون شد...

=======================================================

افول دین پیامد اجتناب‌ ناپذیر مدرنیته است

گفتگو با استیو بروس

معمولاً وقتی سخن از دین و مدرنیته می‌رود،‌ بر روی دو چیز تأکید بیشتری می‌شود: عقلانیت، با تأکید بر روندها و ترتیباتی که منجر می‌شوند امر قدسی را کمتر پذیرا باشیم، و علم ـ به معنای شناخت این ‌جهانی از این جهان که جایگزین پاره‌ای از مفروضات و شناخت‌های دینی می‌شود و خطای برخی مفروضات دینی را عیان می‌کند. با این حال،‌ من همواره بر این نظر بوده‌ام که مهمترین پیامد مدرنیته،‌ ترکیبی از فردگرایی، برابری‌خواهی و تکثر است. به باور من، این سه روی هم موجب می‌شوند که اولاً دیگر نتوان از مردم خواست از دین واحد یا سبک دین ‌داری یکسانی پیروی کنند، ثانیاًً وابستگی همبستگی اجتماعی به دین‌ داریِ اعضای جامعه کمتر شود، و ثالثاً اهریمنی و ناراست جلوه دادن پیروان دیگر ادیان توسط پیروان یک دین دشوارتر گردد.

=======================================================

شوش، يکی از اولين مراکز مدنيت بشری را در يابيد

شهرام زارع ـ پژوهشگر و باستانشناس

کتيبه ها ناپديد شده اند، سنگ ها را  با پتک شکسته اند و ستون ها  براثر آتش سوزی فرو ريخته اند و تخريب محوطه های باستانی همچنان و هر روزه  ادامه دارد

شرح ماجرا را در سايت نجات پاسارگاد بخوانيد >>>>>

=======================================================

گفتگوی سيروس ملکوتی با داريوش آشوری

دربارهء مسائل گوناگون روشنفکری و زبان

در تلويزيون تيشک

=======================================================

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630