بازگشت به خانه

اعلام موضع

آرشيو موضوعی

تعاريف و مفاهيم

مسائل ايران

اسلام

نوانديشی دينی

دين و مذهب

مشروطيت

انديشهء شرقی

دگر انديشی

روشنفکری

زنان

حقوق بشر

آموزش

خاورميانه

ترکيه

دموکراسی

جامعه مدنی

فمنيسم

اصلاحات

مدرنيته

لائيسيته

قشر سکولار

سازمان های سياسی

===============

 

27 مرداد 1385 ـ 18 اگوست 2006

پخته يکی و خام دو!

برگرفته ای از مجموعهء از نگاه يک زن

محتسب است و شيخ و من، صحبت عشق در ميان

از چه کنم مجابشان؟ پخته يکی و خام دو!

 

اخیرا، به همت دکتر سام واثقی و دکتر سهيلا واثقی، ديوان اشعار خانم فاطمه زرين تاج يا طاهره قره العين منتشر شده است. اگر بخواهيم که از  اولين های تاريخ زنان ايران نام ببريم بايد از طاهره قره العين  بعنوان يکی از اين چهره های درخشان ياد کنيم. او يکی از رهبران مذهب خود و اولين زنی است که، از پس حمله اعراب به ايران، توانسته رهبری مذهبی باشد. او اولين زنی است که پس از اسلام به طور رسمی چادر از سر برگرفته. البته در طول تاريخ زنان زيادی داشته ايم که در خفا و در خانه و در حرم در مقابل مردان چادر به سر نمی کردند و قبل از دوران صفويه ـ به خصوص در دوران تسلط مغول ها ـ حجاب  در همه جای ايران مساله ای جدی نبود. اما می شود به طور مستند نشان داد که از دوران صفويه به بعد به خاطر سخت گيری های آخوندهای صفوی ديگر هيچ زنی جرات نداشت که در ملا عام بدون پوشش مذهبی ظاهر شود. و طاهر قره العين اين کار را کرد. در عين حال، عنوان اولين ديگری که می شود به او داد (که خاص زنان ايران نمی شود و می توان گفت که جنبه جهانی دارد) آن است که او آغازگر فمنيسم اسلامی محسوب می شود. يعنی، اگر خانم استنتون را (که در همين ستون درباره او گفته ايم) به عنوان آغازگر فمنيسم مسيحی آمريکا بشناسيم بايد بگوييم که خانم طاهره قره العين نيز اولين فمنيست اسلامی جهان است. قره العين در دفاع از حقوق زنان و اعمال نوآوری در مذهب شيعه و در ارتباط با زنان پيشقدم ديگران محسوب می شود. در واقع او همين قرائت تازه ای را که فمنيست های اسلامی ما می خواهند از مذهب ارائه کنند بسيار پيش از آنها به درستی مطرح کرده است؛ که گفتن و نوشتن درباره قرائت او و آنچه امروز در ايران مطرح می شود وقت بسيار می خواهد و جايش اين جا نيست. می دانيم که طاهره شاعر هم بود و شعرهاي او برای زمان خود و به خصوص برای يک زن با محدوديت های زمانی او بسيار جالب توجه است. کتاب اشعار قره العين با مقدمه ای در شرح حال او (به فارسی و انگليسی) و همراه با تصاويری زيبا است که نشر بنياد کتاب های سوخته آن را منتشر کرده است. اين انتشارات متعلق به آرشيو جهانی ادبيات ايران در تبعيد است.

 

برگرفته از سايت شکوه ميرزادگی:

http://www.puyeshgaraan.com/Shokooh/shokooh.htm

 

 

نويسنده:

شکوه ميرزادگی