بازگشت به خانه

اعلام موضع

آرشيو موضوعی

تعاريف و مفاهيم

مسائل ايران

اسلام

نوانديشی دينی

دين و مذهب

مشروطيت

انديشهء شرقی

دگر انديشی

روشنفکری

زنان

حقوق بشر

آموزش

خاورميانه

ترکيه

دموکراسی

جامعه مدنی

فمنيسم

اصلاحات

مدرنيته

لائيسيته

قشر سکولار

سازمان های سياسی

===============

 

 

18 خرداد 1386 ـ 8 جون 2007

حجاب، نشانه ای غير سکولاريستی در فرانسه

برگرفته ای از مجموعهء از نگاه يک زن

 

پس از گذشت نزديک به دو سال از مطرح شدن قانون منع استقاده از نشانه های مذهبی، و چند ماهی پس از تصويب اين قانون و اجرای آن در مدارس فرانسه، همچنان مخالفين و موافقين اين قانون در حال گفتگو و بحث در مورد آن هستند. در حال حاضر بيش از يک ميليون و دويست دختر دانش آموز در فرانسه وجود دارند که مشمول اين قانون می شوند. نشانه های مذهبی آن ها حجاب اسلامی است. موافقين می گويند که بر اساس قوانين سکولار فرانسه هر نوع تبليغی برای مذهبی خاص در محيط های آموزشی ممنوع است و همين طور استفاده از هر نوع نشانه ای که نمودار مذهبی خاص باشد، مثل استفاده از صليب، کلاه های يهودی و يا حجاب اسلامی. و مخالفين هم می گويند که اين کار لغو کردن آزادی پوشش بشمار می رود که کاری غير دموکراتيک است. اخيرا تلويزيون بی بی سی انگلستان فيلمی از زندگی دختران مسلمان و مدارسی که اين دختران در آن درس می خوانند نشان داده است. در اين فيلم نشان داده شده که مردم فرانسه، که سکولاريسم را اساس جمهوری خود بشمار می آورند، به طور گسترده از اين قانون تازه حمايت کرده اند. و در عوض تعداد زيادی از پنج ميليون مسلمان فرانسوی به شدت با آن مخالف هستند و معتقدند که اين قانون فقط برای مخالفت با حجاب اسلامی وضع شده است. در حال حاضر دختران مسلمانی که يا خود دوست دارند حجاب اسلامی داشته باشند يا به وسيله ی خانواده هاشان مجبور به پوشيدن حجاب اسلامی هستند، با روسری موهای خود را می پوشانند. و به اين ترتيب در مدارس فرانسوی، که در چند سال اخير دخترهايي با حجاب مخصوص جمهوری اسلامی و برخی از کشورهای عربی در آن رفت و آمد می کردند، ديگر ديده نمی شود.

 

 

برگرفته از سايت شکوه ميرزادگی:

http://www.puyeshgaraan.com/Shokooh/shokooh.htm

 

 

نويسنده:

شکوه ميرزادگی