آرشيو  |  خانه  |   فهرست همهء مطالب به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

 

=======================================================

سال دوم ـ شماره 377 ـ پنج شنبه 28 آذر 1387 ـ  18 دسامبر 2008

=======================================================

يک لحظۀ منجمد از دروغگوئی: سی سال پيش، گفتگو با اوريانا فالاچی در نوفلو شاتو

=======================================================

پارادوكس‌های نوانديشی و نوگرايی

از سيد ضيا تا سيدخاتمی

علی طايفی

فرايند نوسازی جامعه ايران كه نطفه‌های آن غلط يا درست‏، درونزا يا برونزا و به شكل بالا به پايين يا حركت از پايين و با مشاركت مردمی، از ابتدای سال های پس از نهضت مشروطه خواهی در ايران طرح ريزی شده و تا امروز نزديك به يك قرن از آن می‌گذرد، همچنان لنگان لنگان به پيش آمده و تا رسيدن به وضع مطلوب نسبی ساليان بسياری فاصله دارد. بطوريكه با وجود همزمانی بسياری از تحولات و تنظيم و تدوين قوانين شهری و مدنی و تربيت آداب اجتماعی مردم در تطابق با نيازهای نوين مدرنيزم دراروپا و بويژه برخی كشورهای همسايه در آن عصر، هنوز بسياری از آموزه‌های ابتدايی نظم نوين مدنی برای شكل گيری جامعه مدرن در قالب‌های جنينی خود باقی مانده است وبه تعبيری اين تحفه وارداتی از غرب هنوز از زر ورق كادويی آن جدا نشده است!

=======================================================

دولت رانت خوار و بيماری هلندی

پیام جهانگیری

درآمد ناشی از یک موهبت طبیعی که برای تحصیل آن کوشش و تلاشی صورت نگرفته و نهاده های تولید درگیر ايجاد آن نشده باشند را، رانت می نامند. اين تعريف در سطح ملی کشورها و دولت هاشان نيز صادق است. البته اگر این درآمد کم باشد، دولت هویت و ماهیت رانتی یری پیدا نمی کند؛ اما اگر سهم این درآمد آنقدر زیاد باشد که درآمدهای اصلی کشور از محل این ثروت طبیعی حاصل بشود، دولت رانتی یر به وجود می آيد.

======================================================

دربارۀ پناهندگان عراقی و افغانستانی در ایران

بهرام رحمانی

بی شک کارگران و مردم آزاده خواه ایران، نباید اجازه بدهند که حکومت اسلامی، بیش از این پناهندگان و مهاجرین افغانستانی و عراقی و فرزندان آن ها از ابتدایی ترین حقوق انسانی شان از جمله حق تحصیل محروم نماید. باید با مبارزه پیگیر و متحدانه در کنار آن ها قرار گرفت و این حق انسانی را بر حکومت اسلامی تحمیل کرد. هر تعرضی به آن ها، تعرض به انسانیت است و از این رو، هر انسانی وظیفه دارد از حقوق مهاجرین و پناهندگان افغانستانی و عراقی در ایران دفاع نماید.

======================================================

جايگاه ارتش در جامعۀ ترکيه

بخشی از کتاب ترک های امروز

آندرو مانگو

مطلب اختصاصی سکولاريسم نو

تا امروز ترس از اين که ارتش ترکيه ممکن است سد راه اصلاحات ليبرالی کشور شود ترسی بيهوده از آب درآمده است. اما حداقل سه حوزه وجود دارد که ژنرال ها چندان از نفوذ تغيير در آنها راضی نيستند. نخست اينکه وقتی آن ها از ماهيت سکولار دولت، که بوسيلۀ کمال آتاتورک مشخص شده، دفاع می کنند در واقع وفاداری خود را به قانون اساسی ترکيه که در آن سکولاريسم اصلی غير قابل تغيير محسوب می شود به نمايش می گذارند. اصل دومی که ارتش سخت بدان پايبند است حفظ وحدت و تجزيه ناپذيری کشور و ملت است... سومين حوزۀ نگرانی ارتش به جزيرۀ قبرس مربوط می شود که ارتش تمايل چندانی به از دست دادن حاصل پيروزی های خود در آن را ندارد.

======================================================

چرا بايد از حقوق حسين درخشان دفاع کرد؟

ف.م. سخن

===================== کوتاه و گويا  ====================

آلات موسيقي در عزاداری محرم مورد تأ یید نیست

امام جمعه صومعه‌سرا

به گزارش فارس، اسماعيل صديقي، امام جمعه صومعه‌سرا، در ستاد فرهنگ عاشورا در اين شهرستان با اشاره به سوء استفاده دشمنان از نحوه عزاداري در ايام محرم و صفر خاطرنشان كرد: اگرچه مردم ديندار با برپايي مراسم قمه‌زني عشق و علاقه و ارادت خود را به امام حسين نشان مي‌دهند ولي متاسفانه دشمنان از اين ارادت عليه شيعيان تبليغات سو مي‌كنند. او گفت: بايد از فرصت‌ها استفاده كنيم و با بهره‌گيري از زمان، آرامش در تمام مكان‌هاي تجمع مردم براي عزاداري فراهم شده و در برطرف كردن كاستي‌ها در مراسم دهه محرم تلاش شود. وي با بيان اينكه مراسم عزاداري امام حسين بايد به گونه‌اي برگزاري شود كه در جوانان تاثيرگذار باشد، تصريح كرد: علما مخالف برگزاري عزاداري نيستند بلكه اين عزاداري بايد به دور از خرافه بوده و عقلاني باشد و طبق شرايط جامعه انجام شود. امام جمعه صومعه‌سرا اظهار داشت: امروزه مراسم قمه‌زني و استفاده از آلات موسيقي در مراسم عزاداري دهه محرم مورد تاييد روحانيون و مراجع تقليد نيست.  (آرشيو)

======================================================

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630