آرشيو  |  خانه  |   فهرست همهء مطالب به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

 

=======================================================

سال دوم ـ شماره 375 ـ سه شنبه 26 آذر 1387 ـ  16 دسامبر 2008

=======================================================

اسکيزوفرنی؟

به قلم لرد کين راس

فصل چهل و هشتم ـ  شورش کردهای ترکيه

در محکمه، شيخ سعيد پالو، سرسلسلۀ نقشبنديۀ کردستان، از پذيرش اين که شمشير کشيدنش عليه مسلمانان ديگر اشتباه بوده خودداری کرد و گفت آن ها ديگر به مذهب خود وفادار نبوده اند. او همچنين گفت که اگر در کار خويش موفق می شد مدارس مذهبی را بازگشايي می کرد، قانون شريعت را برقرار می ساخت، قوانين سنتی را تحميل می کرد و زبان دروغگويان و دست دزدان را می بريد و، از اين طريق، کردستان را ديگر باره به روزگار خوش پيامبر اسلام برمی گرداند.

=======================================================

فدراليسم را از زندان تجزيه طلبان نجات دهیم

با نگاهی به مقاله  "همرائی"  آقای داریوش همایون

حسين لاجوردی

در زمرۀ نخستین پایه گذران و امضاء کنندگان اعلامیۀ جهانی حقوق بشر کشورهائی چون ایالات متحده امریکا، آلمان، هند، سویس و...، بوده اند که همگی از روز نخست پذیرای ادارۀ کشور از طریق " فدرالیسم " شدند، اگر حتی کمی هم شده بفکر بنشینیم، بی تردید باید باین نتیجه مشخص برسیم که مقامات و متفکران هیچکدام از این کشورها نه تنها قصد و نیت شان "فروپاشی" و "بجان هم انداختن مردمان کشورشان" نبوده است که، با یک آینده نگری، تلاش داشته اند که با هدف برابری و آزادی برای مردمشان چارچوب و تمامیت ارضی خود را پا برجا نگاهدارند.

======================================================

انقلاب ايران، انقلاب روستاييان بود

محمود دولت‌آبادی

بايستی خيلی روشن و واقع‌بينانه بگويم که ما عملا يک انقلاب روستايی در سال پنجاه و هفت داشتيم. اگر بخواهيم نگاه تاريخی داشته باشيم، اين انقلاب روستايی ناشی می‌شد از انباشت شهرها از مردمی که در روستا هم چيزی نداشتند و آمده بودند به شهرها. اول در حاشيه‌ی شهرها، و بعد وارد شهرها شدند، و بعد بتدريج وارد سيستم اقتصادی نوع خاصی که در کشور ما هست شدند، و در مجموع آن ذهنيت حاکم بر جامعه ايران شد. يعنی انقلابی که می‌بايستی به جلو حرکت می‌کرد، چون به گمان من بی‌هنگام بود و بازگشت به خود کرد.

======================================================

گزارش بنگلور

آرش موسوی

نمونه های فراوانی از اين فرآيند پارادوکسيکال را در روزهای اخير شاهد بوده ام. در خلال سخنرانی ها بوفور می توانستم سخنرانی هايي از محققين هندی را پيدا کنم که از نظر سطح قدرت و خلاقيت علمی کاملاً با سخنرانان امريکايي و اروپايي کنفرانس برابری می کردند و در مواردی حتی آنان را به چالش می خواندند (فيلسوفان بزرگی از امريکا و اروپا در کنفرانس حاضر بودند. سخنرانی پال هامفريز از دانشگاه ويرجينيا مخصوصاً شنيدنی بود). محققين جوان هندی، بويژه متخصصين علوم کامپيوتر در اين کشور، کاملاً به روز هستند و جديدترين مقالات مهم و کتابهای برجسته روز را به خوبی می شناسند.

===================== کوتاه و گويا  ====================

بارکش غول بيابان!

کيهان ولايت فقيه

رادیو ضد انقلابی زمانه از قول یک روحانی مرتبط با بیت آقای منتظری و برخی احزاب افراطی مدعی اصلاحات مدعی شد براساس برداشت عدالت محور از اسلام، بهائیان دارای حقوق شهروندی هستند. فاضل میبدی در گفت وگو با زمانه، اسلام نص محور را در تقابل با اسلام عدل محور و حق محور قرار داد و مدعی شد اگر برداشت ما از اسلام نص محور باشد، از این برداشت درنمی آید که بهائیان حقوق شهروندی داشته باشند، در قانون اساسی هم اینها به عنوان اقلیت دینی قید نشده اند اما اگر برداشت حق محور و عدل محور باشد، آنها همانطور که آیت الله منتظری هم فتوا داده، دارای حقوق شهروندی هستند.وی البته توضیح نداد برداشتی که منطبق بر نص نباشد چگونه می تواند منطبق بر اسلام باشد و چرا باید نص و شرع را در برابر حق و عدل قرار داده و همچنان که دشمنان اسلام القا می کنند.>>>>>      (آرشيو)

======================================================

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630