آرشيو  |  خانه  |   فهرست همهء مطالب به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

 

=======================================================

سال دوم ـ شماره 373 ـ يک شنبه 24 آذر 1387 ـ  14 دسامبر 2008

=======================================================

تصويرديگری از 17 آذری که گذشت  (از زهره صدری نژاد>>>>)

============ يکشنبه ها: احزاب، گروه ها و جمعيت ها  =============

سکولاريسم نو: در پی اختصاص يکشنبه ها به مطالب مربوط به احزاب، و دريافت اظهار نظرهای گوناگون خوانندگان گرامی، تکرار اين نکتۀ بديهی را ضروری می دانيم که محتوای مطالب منتشر شده در يکشنبه ها، و بطور کلی همه مطالبی که در سکولاريسم نو منتشر می شوند، لزوماً مورد موافقت گرداننده سايت و همکارانش نيست اما، با توجه به اينکه کار سياسی درست از مجرای احزاب سياسی می گذرد، بر آن شده ايم تا يکشنبه ها را به آنچه در احزاب ما و پيرامون آنها می گذرد اختصاص دهيم. بی اعتنائی به برنامه ها، ايدئولوژی ها و تصميمات و موضع گيری های احزاب تنها ما را از آنها غافل می کند بی آنکه غفلت ما موجب تغييری باشد. سانشور واقعيت را از بين نمی برد؛ درک ما از آن را معوج می سازد.

======================================================

زمینۀ واقعی همرائی ملی

داریوش همایون، رایزن حزب مشروطه ایران

کنگره و نمونه های فراوان دیگر نشان داده است جامعه روشنفکری ایران دارد به صورتی تردید ناپذیر به سپهر دمکراسی لیبرال گام می گذارد. کمونیست های سربلند کرده که بار دیگر همراه حزب الهی های از هر رنگ، بحث سیاسی را میدان بد ترین لجن پراکنی ها (به سخنگویان لیبرال) کرده اند در برابر این موج بالا گیرنده بختی بیش از متحد تاکتیکی توتالیتر خود در کاخ ولایت فقیه ندارند...

======================================================

خشونت پايدار نيست

جبهۀ ملی ايران

جبهه ملی ایران دگربار هشدار می دهد که بجای خشونتگری گوش های خود را باز کنید و صدای مردم را بشنوید. هیچ حکومت دیکتاتوری در تاریخ معاصر جهان با زندانی کردن و کشتن و حکومت نظامی نتوانست بقای خود را تضمین کند و هرچه آنها فشار را بر مردمشان بیشتر کردند، طول عمرشان کوتاهتر شد. خشونت را پایان دهید و آگاه باشید که ملت پیروز خواهد شد.

======================================================

سازمان اکثريت، برخی از جمهوری خواهان و مقاومت بلوچستان

رضا حسین بر

سازمان اکثریت و برخی از جمهوریخواهان که مبارزات مردم بلوچستان را برای رسیدن به عدالت، آزادای، دمکراسی و برابری محکوم می کنند، بدانند که مردم ایران دوستان و دشمنان خود را بخوبی می شناسند. مردم ایران به تجربه می دانند که یعقوب مهرنهاد یک نویسنده بود و به جرم فعالیت مدنی اعدام شد. آنها می دانند که هیچکس در ایران قادر نیست از راه مراجعه به دستگاه ديوانسالاری جمهوری اسلامی و شکایت به قوۀ قضائيۀ آن به حقوق خود برسد. به همین دلیل برای احقاق حقوق خود از همان وسایلی استفاده می کنند که جمهوری اسلامی از آنها بهره می گيرد.

======================================================

گزارشی از تجمع 17 آذر 1387 در دانشگاه تهران

ائتلاف دانشجویان آزادیخواه ملی

دانشجویان آزادیخواه ملی به همراه تمامی دانشجویان ملی گرا و میهن دوست، زین پس همواره در تمامی گردهمایی های دانشجویی شرکت خواهند نمود و دوشادوش سایر دانشجویان در دستیابی به حقوق صنفی و نیز برآورده ساختن مطالبات دموکراتیک ملت ایران خواهند کوشید و همواره آمادگی خود را برای مقابله با تمام مرتجعین قوم پرست و تجزیه طلب که در صددند که با سو استفاده از احساسات پاک دانشجویان و مبارزات آزادیخواهانه آنان، مقاصد تجزیه طلبانه خود را پیگیری کنند، حفظ خواهند کرد.

======================================================

هشدار به اپوزیسیون ، به آن بخش خیلی سالخورده

لهراسب زينعلی

عموم شما سال خوردگان توان رهبری فکری ، سیاسی ، جسمی و مالی اپوزیسیون را ندارید و بهترین راه برای برون رفت از بحران، عدم دخالت شما ها در کار سیاست است و شکل گیری مدیریت واحد و گروهی یا همان شورای رهبری. جوانان ایران که بیش از هفتاد درصد جمیعت کشور را تشکیل می دهند، سال هاست در دست سیاست های شما بزرگان، گرفتار شده اند. اینک به خیر شما هیچ امیدی ندارند، لطفأ بیش از این شر مرسانید و ملت جوان ایران را رها کنید!

======================================================

پيوند به فهرست موضوعی مقالات مربوط به احزاب، سازمان ها و فرقه ها

======================================================

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630