آرشيو  |  خانه  |   فهرست همهء مطالب به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

 

=======================================================

شماره 340 ـ  سه شنبه 21 آبان 1387 ـ  11 نوامبر 2008

=======================================================

By Dwayne Powell at TruthDig

=======================================================

سياست درست اوباما مسائل ايران را حل مى كند

گفتگو با عباس ميلانی

در يك سال گذشته٬ حتى در چند سال گذشته٬ جمهورى اسلامى به كرات با آمريكا مذاكره كرده، چه در مورد افغانستان و چه در مورد عراق. با آمريكا در مورد افغانستان و بوسنى همكارى كرده٬ يعنى آن شعار كه ما مذاكره نكرديم٬ واضح است كه واقعيت تاريخى ندارد٬ ولى الان آقاى اوباما مى گويد ما٬ در عين حال كه نگران اين هستيم كه برنامۀ اتمى ايران و اين ابهاماتى كه در آن وجود دارد٬ ابهاماتى كه آقاى برادعى عنوان مى كند٬ چگونه قابل رفع شدن است٬ ولى تعليق شرط اول آغاز مذاكره نيست. به نظر من٬ اين گام بسيار مهمى است و مى تواند گره گشا باشد٬ منتهى شرط اين است٬ كه رژيم هم بخواهد٬ براى اين كار قدمى پيش گذارد.

=======================================================

از دست این رهبران معصوم

علی ناظر

سوالی که دوباره به ذهن من خطور کرد این است که " چرا رفسنجانی بجای رهبر "غلط کردم" می گوید؟ از سوی دیگر چه شده که دفتر رفسنجانی چنین "اشتباه" فاحشی کرده است؟ آیا اینگونه پوزش خواهی ها شکاف ایجاد شده را پر خواهد کرد؟ بپذیریم که دفتر رفسنجانی در این یک مورد اشتباه کرده است، در باره بقیه صحبت های رفسنجانی رهبر چه می گوید؟ آیا رفسنجانی تمامیت نظام را به زیر سوال نبرده است؟" گویی جنگ جناح ها بالا گرفته است. و خامنه ای با تمام توش و توان بر آن است که لگام نظام اسلامی از کف ندهد.

=======================================================

مــا و اوبـامـا

الف. رفيوجی

عده ای در ايران شايع کرده اند که پرزيدنت اوباما قرار است که آب و گاز و برق را در امريکا مجانی کند و پول نفت را ميان مردم تقسيم کند. می گويند تا اينجاش که خيلی آدم خوبی بوده و گفته هرکس هرچی بخواد بهش می دم.  انگار می خواهد که اين ستمی را که آن پدر و پسر ( بوشيها) در چند سال گذشته بر مردم آمريکا روا داشتند جبران کند و  به خانواده های شهيدان امريکايی در افغانستان و عراق هر ماه يک حلب روغن و يک کيسه برنج امريکايی بدهد.

 =============  سه شنه ها: زندگی کمال آتاتورک  ==============  

به قلم لرد کين راس

فصل چهل و سوم ـ  مذاکرات صلح در لوزان (2)

کنفرانس لوزان بحرانی را در آنگورا موجب شد که موقعيت کمال را متزلزل کرد. علی شکرو، مخالف اصلی کمال، مخالفت خود را از مجلس به کافه ها و خيابان های شهر کشانده و مرتباً دربارۀ مشروبخوارگی کمال سخن می گفت و اظهار می داشت که نقشۀ اصلی کمال آن است که خود سلطان شود. اما در يکی از آن روزها علی شکرو به طرز مرموزی ناپديد شد و، پس  از گذشت دو روز پر از شايعه و پرس و جو از خانوادۀ او، اين قضيه به مجلس کشيده شد. نمايندگان می گفتند که علی شکرو به قتل رسيده است، وگرنه چگونه کسی می تواند در جايي به کوچکی يک دهکده به مدت دو روز مفقودالاثر شده باشد؟ و انگشت اتهام به سوی دولت و اطرافيان کمال گرفته شده بود...

=======================================================

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fax: 509-352-9630