آرشيو  |  خانه  |   فهرست همهء مطالب به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

 

=======================================================

شماره 339 ـ  دو شنبه 20 آبان 1387 ـ  10 نوامبر 2008

کشور کردستان: کابوس يا رؤيا؟

مدينۀ فاضلۀ قومی

سام قندچی

وضعيت کنونی مرا به اين انديشه رهنمون شده که اگر نيروهائي نظير حزب دموکرات کردستان و کومله به روشني تمام بر عليه حکومت قومي و تجزيه طلبي (نظير برنامۀ احزابي همچون پژاک) موضع نگيرند و آنها نيز بخواهند با تحريف مفهوم فدراليسم و به بهانۀ آن همکاری خود با تشکيلات موسوم به کنگره ايران فدرال ادامه دهند (کنگره ای که بين فدراليسم با حکومت قومي و تجزيه طلبي خط فاصلي نمی گذارد)، آنگاه لازم است که جنبش سراسري ايران با حذف طرح فدراليسم، از آنان جدائی بگيرد...

=======================================================

عصبانیت قوم گرايان از يک مصاحبه

آرش رحمانی

درد ما نه قوم آذري و نه كرد و نه فارس و .... هيچكدام نيست؛ درد ما نبود حكومت دموكرات سكولار است كه در آن افراد فارغ از هر زبان و قومي فقط بر اساس سياست هاي خود بتوانند در فضاي سياسي اقتصادي و اجتماعي ايران به فعاليت بپردازند... هر گونه تفكري و يا تئوري كه اتحاد ملت ايران و تمامیت ارضی را به خطر بياندازد مطرود است. زبان فارسي محصول مشترك تمام اقوام ايران زمين است و متعلق به قوم خاصي نيست؛ و بدون شك تمام باشندگان ايران زمين با تمام قدرت در جهت حفظ آن كوشا هستند.

=======================================================

کدام شبح افتاده است؟

داریوش همایون

گذشته از پراکندگی و دشمنی های درونی و رقابت های مذهبی و ملی کشور های مسلمان و اسلامی و یکدست نبودن رویکرد مذهبی مسلمانان در هر جا، مشکل اصلی نگرش ما در فراموش کردن این است که همۀ قدرتی که به پدیدۀ اسلامی می دهیم از ضعف و نادانی و واپس ماندگی بر می خیزد. بنیادگرائی و پرورشگاه آن، جهان اسلام، بهتر است بگوئیم جهان کشور های با اکثریت مسلمان، هر روز و در هر جا در کشاکش با نیرو هائی است که آن را می فرسایند و هیچ دفاع موثری در برابر شان ندارد.

=======================================================

نفس استبداد، نه نوع آن!n

سخنرانی بر مزار دکتر حسين فاطمی

اشکان رضوی

دکتر فاطمی فریاد بر می آورد که: طبقۀ درس خوانده و فهیم ایران! تودۀ روشنفکر و باهوش! ایران را به دست خویشتن اداره کنیم. ما صاحب این خانه هستیم. ما باید آن توانایی و شخصیت ذاتی را از خود بروز دهیم که هر نالایق پست، و هر کوچه گرد بی فکر و کم شعور، نتواند حاکم بر مقدرات این مملکت شود. و شگفتا که روشنفکران ایران برای این سخنان میهن پرستانه و  روشنگر هیچگاه گوش شنوایی نداشته اند...

=======================================================

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fax: 509-352-9630