آرشيو  |  خانه  |   فهرست همهء مطالب به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

 

=======================================================

شماره 331 ـ  يک شنبه 12 آبان 1387 ـ  2 نوامبر 2008

=======================================================

تا يار که را خواهد و ميل اش به که باشد!

=======================================================

ما با او، او با ما

شهباز نخعی  

شاید آقای احمدی نژاد، که گفته های او را در مورد "مدیریت امام زمان بر امور کشور" به یاد داریم، به راستی از عالم غیب خبر دارد و در وجود آقای باراک "حسین" اوباما، "حسین" ی می بیند که مبشر امدادهای غیبی است. چنین  فرضی را نمی توان به یکباره رد کرد، زیرا سه هفته پیش، روز 18 مهرماه برابر با 9 اکتبر، آقای احمدی نژاد در سخنرانی خود در جریان سفر به استان خراسان شمالی گفت: تا فتح همۀ قله های جهان و برقراری حکومت عدل الهی یک یا حسین دیگر لازم است!

=======================================================

از گذشته و اکنون و آينده

ابراهيم هرندی

درروزگار ما پيوند گذشته و آينده شگل شگفتی بخود گرفته است. نخست اين که روزبروز، گذشته بسياری از مردم جهان با اکنون و آيندۀ دلخواه آنان ناهممخوان تر و ناسازگارتر می شود. ديگر آن که چنين می نمايد که هرچه گذشته مردم سرزمينی، پربارتر و سرشارتر، دمسازی آنان با جهان کنونی دشوارتر می نمايد. در اين روزگار آنان که خود  را دارنده تاريخ و تمدن کهن می دانند، با تاريخ و تمدن مدرن، گرفتاری بيشتری دارند. نمونه اين چگونگی، ايراينان، چينی ها، مصريان هستند. گذشته برای مردم بسياری از اين سرزمين ها، گريزگاهی برای فرار از رويارويی با اکنون و آينده و نيز آسايشگاهی برای درمان سرخوردگی ها، واماندگی ها و جاماندگی های تاريخی و اجتماعی ست.

=======================================================

بی مصدق نمی شود ملی بود!

دکتر مصدق و دخترانش

پرویز داورپناه

داستان آن بنده خدا را شنیده اید که گفته بود:  خسن و خسين سه دختر معاويه بودند که کشته شدند. به او گفتند خسن و خسين نبودند بلكه حسن و حسين بودند. سه نفر نبودند و دو نفر بودند. دختر نبودند و پسر بودند. فرزند معاویه نبودند، فرزند علي بودند. کشته نشدند بلکه شهید شدند. ای آدم خوب!! در یک جمله چند دروغ و اشتباه؟! حالا حکایت کورش زعیم است که در گفتگو با اسماعیل نوری علا، در سایت سکولاریسم نو اظهار داشته است: دکتر مصدق دو پسر و یک دختر داشت که دخترش در آسایشگاهی در سوئیس بستری بود و در جریان امور قرار نداشت.    (+توضيح نوری علا)

=======================================================

راه دموکراسی اکبر گنجی، راه به ترکستان

به مناسبت انتشار "قرآن محمدی" اکبر گنجی

حسین میرمبینی

مطلب گنجی با مطلب سروش در اصل با هم هیچ فرقی ندارند الا اینکه سروش می خواست آن را با استفاده از متن (تفسیر قرآن و سخن مولانا و..) ثابت کند اما گنجی این مطلب را می خواهد از راه فلسفی و خردورزانه به کرسی بنشاند. از قرار معلوم سروش یخش نگرفت و نتوانست حرفش را به آیت الله ها و سنت گراها منتقل کند، به همین خاطر اینک گنجی از یک طرف و آرش نراقی از طرف دیگر به دنبال آنند تا از روشنفکران دینی و روشنفکران لاییک (آنهایی که فلسفی می اندیشند) و درعین حال مخالف حکومت مذهبی اند، برای فکر خود پیروانی را دست و پا کنند.

=======================================================

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630