آرشيو  |  خانه  |   فهرست همهء مطالب به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

 

=======================================================

شماره 329 ـ  جمعه 10 آبان 1387 ـ  31 اکتبر 2008

=======================================================

چتر گل بر سر کشی ای مرغ خوش خوان! غم مخور....  (حافظ)

=====================  جمعه گردی ها  =====================

کورش و عصبانيت  کمونيستی!

اسماعيل نوری علا

براستی نمی دانم ملت ايران با خانم ماجدی چه بدی کرده که ايشان، در مقام ميراثی خود در رهبری حزب کمونيست کارگری، علاقه دارند کارگران ايران از زير بوته در آمده باشند و بياد نياورند که روزگاری در سرزمين شان ـ مطابق اسناد ترديد ناپذير تاريخی ـ کارگران زن و مرد يک سان حقوق می گرفتند، مرخصی بارداری و بيماری برقرار بود، برای بچه هاشان مهد کودک فراهم بود، و حقوق ماهانه شان هيچگاه عقب نمی افتاد؟

=======================================================

مبارزه در راه سکولاریسم:

بخش تفکیک ناپذیری از هویت جنبش چپ ایران

بیژن بیقرار

پروسۀ سکولاریسم در ایران وارد مرحلۀ تاریخی و سرنوشت سازی شده است. به دلایل تاریخی و اجتماعی گوناگون، این پروسه در صد سال اخیر، به شکلی پیچیده و حلزونی به پیش رفته است . با این وجود حتی در سخت ترین شرایط، تعطیل نشده و مهر و نشان خود را برچهرۀ جامعۀ ایران بر جای نهاده است. نیروها و طبقات صاحب قدرت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در ایران کنونی و حتی بخش عمده اصلاح طلبان داخلی، بر خلاف بورژوازی اروپا در قرون گذشته، علاقه و تمایلی به جدا کردن حوزۀ حکومت از حوزه دین ندارند. بر عکس، آنها مانعی بزرگ در مقابل این پروسه هستند. از این رو تقدیر تاریخی جنبش چپ ایران چنان است که وظایفی را که به وسیلۀ بورژوازی، احزاب و ایدئولوژی و سازمان های وابسته به آن در غرب انجام شده است، به عهده بگیرد و به انجام رساند. ما به لحاظ تاریخی در آستانۀ یک رنسانس بزرگ فکری و اجتماعی قرار داریم.

=======================================================

سراب پارلمان اصلاحات...ب

حسين باقرزاده

پراكندگی نیروهای اصلاح‌طلب مانع از این می‌شود كه حتا در مورد نامزدی آقای خاتمی به توافقی برسند، و لذا راه‌كارهایی برای‌ برون رفت از این بن‌بست پیشنهاد شده است. یكی از این راهكارها چیزی به نام پارلمان اصلاحات است كه از سوی‌ چند تن از نویسندگان مطرح شده است. پایه این نظر آن است كه نامزدهای مختلف اصلاح‌طلبان، خود را به رأی ‌جمعی كه ظاهرا این پارلمان را تشكیل خواهند داد بگذارند و هر كدام كه اكثریت آرا را به دست آورد به عنوان نامزد جبهه اصلاحات معرفی شود و بقیه به نفع او به كناری‌ روند. البته پیشنهاددهندگان این طرح امیدوارند كه برنده رأی چنین پارلمانی آقای خاتمی یا آقای‌ عبدالله نوری باشد...

=======================================================

به بهانۀ نهم آبان، سالروز تولد آقای رضا پهلوی

حسين لاجوردی

بر اساس اسناد انتشار یافته در شهر و کشور محل اقامتتان اعلام شده است که دو پرزیدنت قبلی امریکا، که گفته می شد در زمرۀ حامیان و دوستان پدر شما بوده اند، در سرنگونی او نقشی فعال داشته اند. همین برخورد در مورد پدر بزرگ شما و دولت وقت انگلیس نیز وجود دارد. و اما در مورد خود شما هم پیوسته ـ و این بار از سوی نزدیکترین های شما ـ گفته می شود که شما می خواهید حرکتی را در جهت تفکر و مسئولیت خود انجام دهید "ولی اجازه نمی دهند!" بیائید این "وحی" نانوشته را از پیشانی خود پاک کنید و حد اقل خودتان را از این بدنامی وابستگی به خارجی ها نجات دهید و در حد توان خودتان، که کم هم نیست، وارد یک مبارزۀ واقعی بشوید.

=======================================================

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630