آرشيو  |  خانه  |   فهرست همهء مطالب به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

 

=======================================================

شماره 318 ـ  دو شنبه 29 مهر 1387 ـ  20 اکتبر 2008

=======================================================

عزيزم، تو ديگر بچه نيستی!

کدام شعائر پايدارترند؟

بحثی در مورد مسئلهء حجاب

سام قندچی

در سال های اخير، ديده ايم که رژيم سعي کرده است تا همجنسگرايان را (که حتي آيت الله بروجردي هم فتوای پرتاب کردنشان از صخره را داده است) در ملاء عام بکشد، و يا زناکاران را در مراسمي با مشارکت مردم سنگسار کند، و يا در گذرگاه های عمومی مراسم شلاق زنی برای روزه نگرفتن بر پا سازد و يا بساط علنی مرتد کشي براه اندازد. اما، در عين حال، شاهد آن هم بوده ايم که رژيم در هيچ کدام آنها نتوانسته شراکت وسيع مردم را جلب کند. حال، در نقطهء مقابل، می توانيم از مسئلهء حجاب ياد کنيم؛ امری که رژيم همواره آن را ادامه داده و قرائنی برای تعطيل شدن آن هم در دست نيست.

=======================================================

آینده نگری چيست؟: آينده را امروز ببینیم!

بهرام ساسانی

اما امروز دانشی ایجاد شده است به نام فیوچریسم (آينده نگری) که در آن بهترین دانشمندان و اندیشمندان جهان از هر رشته ای، شبانه روز به تحلیل روند موجود در همه زمینه ها پرداخته و پس از پی بردن به آینده احتمالی بشر، آنرا آسیب شناسی میکنند. اگر روندها را خطرناک یافتند، پیشنهاد به تغییر روند برای تغییر آینده را میدهند و اگر ایراداتی در آن دیدند، پیشنهاداتی برای بهبود آن میدهند. یا تلاش میکنند که آمادگی ذهن و روح بشر برای پذیرش آینده را بیشتر کنند.

=======================================================

جغرافیای شوربختی ما
داریوش همایون

با آنکه اکثریت بزرگ مسلمانان از تصور رفتن به زیر حکومت هائی مانند القاعده یا طالبان به خود می لرزند، ترکیبی از همبستگی اسلامی و بیم رنجانیدن هم کیشان و اتهام هواداری از غربیان نمی گذارد موضع روشنی بگیرند. آنها نمی توانند با محکوم کردن تروریست های اسلامی به طاعونی که بر روان اجتماعی آنها افتاده است پایان دهند؛ زیرا در ته دل، تروریست ها را به شرط آنکه نزدیک شان نیایند ستایش می کنند. جهادی ها هر چه باشد بزرگ ترین قدرت نمائی این بخش جهان اسلامی هستند و ارزش های خود را ــ با همه کژ روی و زیاده روی ها ــ از همان سرچشمه های مشترک می گیرند.

=======================================================

اولين نشست سراسري دانشجويان محروم از تحصيل

گزارش سيزده سخنرانی

شوراي دفاع از حق تحصيل اولين نشست سراسري دانشجويان محروم از تحصيل را در روز جمعه مورخ بيست و ششم مهر،با حضور تعدادي از دانشجويان محروم از تحصيل، فعالان مدني، حقوق بشر و فعالان دانشجويي برگزار نمود. از جمله شرکت کنندگان و سخنرانان در اين جلسه آقايان کورش زعيم، حميدرضا خادم، اشکان رضوي، پيمان عارف، دکتر محمد ملکي، اوليايي فر، خانم پراکند، سعيد حبيبي، مهدي عربشاهي، ميلاد اسدي، عباس حکيم زاده و نماينده اي از مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران بودند. جلسه با توافق بر سر ايجاد کميتهء اجرايي جهت تدوين اساسنامه و پيگيري ساير امور مربوطه، به پايان رسيد. آنچه مي آيد متون سخنراني شرکت کنندگان، همراه با تصاوير مربوطه مي باشد...

=======================================================

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630