آرشيو  |  خانه  |   فهرست همهء مطالب به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

 

=======================================================

شماره 311 ـ   دو شنبه 22 مهر 1387 ـ  13 اکتبر 2008

=======================================================

مرگ جدی ترين نگاه طنزنگارانه >>>

بحران مالی 2008

سام قندچی 

حباب، بالاخره، از حدود دوسال پيش، شروع به ترکيدن کرد؛ يعنی وقتي که خريداران املاک نتوانستند اقساط وام خود را بپردازند و بانک ها هم دست به تصرف خانه ها زدند. اما در اين ميان ارزش واقعی خانه ها و املاک تصرف شده کمتر از مقدار وامي بود که بانک ها به خريداران داده بودند. و املاک تصرف شده، با عنوان دارائی های بد روی دست بانک ها ماندند. اين روند ادامه يافت و اوج گرفت، تا جائي که امروز، بعد از دو سال، مقدار دارائي هاي بد بانک ها به اندازه اي رسيده که، حتی در صورت فروش همهء املاک تصرف شده به قيمت واقعي بازار، اين مؤسسات مالي وام دهنده با ورشکستگي روبرو مي شوند.

=======================================================

بلوچستان مظلومترين قربانی در مسلخ

عبدالستار دوشوكی

قتل و اعدام هاي ضد انساني، قطع دست و پا، حبس و شكنجه و سركوب لگام گسيخته رژيم جمهوري اسلامي در بلوچستان در طي ماه هاي اخير نمايانگر توحش و درنده خوئي رژيمي است كه كشور ما را در طي سي سال از عمر سياه خود به جنگلي نابسامان مبدل ساخته است. جنگلي كه در آن انسان و انسانيت محلي از اعراب ندارند. متاسفانه مردم همهء مناطق ايران قرباني منافع مافياي مذهبي هستند اما حقيقتا بلوچستان بيش از هر استان ديگر كشور در اين سوداي آدمكشان و زرپرستان مافياي جمهوري اسلامي مظلومتر واقع شده است.

=======================================================

به سوی دوگانهء خاتمی ـ احمدی نژاد؟ 

اكبر منتجبی

خبرها حاكی است كه دوستداران حزبی خاتمی در تدارك جمع‌آوری نامه‌های مختلفی هستند كه امضا‌كنندگان آن را شخصیت‌های فرهنگی‌ـ‌هنری تشكیل می‌دهند. آنان ضمن ارسال این نوع نامه‌ها یا اطلاع افراد از مفاد آنها، می‌خواهند كه چنین نامه‌ای را امضا و بدین‌وسیله خاتمی را به حضور در انتخابات ترغیب كنند. بدین ترتیب به‌زودی نامه‌های مختلفی كه حاوی دعوت از سید محمد‌خاتمی است، با امضاهای هنرمندان، نویسندگان، روشنفكران و شخصیت ‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی منتشر خواهد شد. اقدام دیگری كه از سوی حزب مشاركت ایران اسلامی سازماندهی می‌شود، جلسات مشترك روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب است. قرار است دور جدید این نشست‌ها با محوریت فریدون عموزاده خلیلی تشكیل و در آن به‌ طورخصوصی حضور سیدمحمد خاتمی بحث و گفت‌وگو شود.

=======================================================

ابراهیم یزدی آمریکایی است!

بهزاد مهرانی

در دوران دبیرستان معلم تاریخی داشتیم بسیار سخت گیر و منظم. همیشه به کتاب های تاریخ مدارس و فحوای آن اعتراض داشت... هر بار که سر کلاس می آمد، یادم هست که به دو گروه بسیار می تاخت. یکی سازمان مجاهدین خلق و خصوصا شخص مسعود رجوی و دیگری  مرحوم بازرگان و نهضت آزادی... آن روزها مرحوم بازرگان زنده بود و من ایشان را چون امروز بسیار دوست می داشتم. در جلسه ای با او به بحث پرداختم و از مرحوم بازرگان دفاع کردم. او در جواب، نگاه عاقل اندر سفیهی به من انداخت که تو چه می دانی چه خبر است؟ گفت: همین ابراهیم یزدی آمریکایی است. تبعه ی آمریکا است. او زبان فارسی را به درستی نمی تواند صحبت کند. یادم است که مثال می زد که یزدی وقتی می خواهد از آیات قران استفاده کند می گوید فی المثل سوره ترتی وان (سی و يک) آیهء فور (چهار)...

=======================================================

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630