آرشيو  |  خانه  |   فهرست همهء مطالب به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

 

=======================================================

شماره 303 ـ  يک شنبه 14 مهر 1387 ـ  5 اکتبر 2008

=======================================================

صاحبان نفت در قبرستان های آباد حکومت اسلامی

=======================================================

ملاقات با احمدی نژاد؟

گفتگو با پروفسوراحسان یارشاطر

دکتر احسان یارشاطر، استاد ممتاز دانشگاه کلمبیا (نیویورک) و بنیان گذار و سردبیر دانشنامهء ایرانیکا، جامع ترین و بزرگترین دانشنامه ای که به زبان انگلیسی در مورد تاریخ و فرهنگ ایران پدید آمده است، با خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا، پيام يزديان، گفتگويی انجام داد است. وی در اين گفتگو شایعات مربوط به دیدارش با محمود احمدی نژاد رییس جمهوری ایران، و دریافت کمک های احتمالی به منظور ادامهء فعالیت، و انتشار ایرانیکا را تکذیب کرد. استاد دانشگاه کلمبیا همچنين در مورد چگونگی آگاه شدنش از اين شایعه توضیح داد. 

=======================================================

نهاد سیاست باید از نهاد مذهب جدا باشد

گفتگو با فاضل میبدی

اين مسائل از طرف دولت مردان مطرح شده و از آن سوء استفاده می شود. اینکه شخصی به سازمان ملل برود و در هر مصاحبه‌ای بگوید که دست امام زمان پشت تمام قضایا است، در میان متولیان دین و متفکران مذهب و سخنران‌هایی چون آقای ناطق نوری، امری مضحک و خنده آور است. متأسفانه صدا و سیما در پاره‌ای اوقات به این مسائل دامن می‌زند و این امر جای انتقاد بسیار دارد که چرا در صدا و سیما مسایلی پخش می‌شود که پشتوانهء محکم دینی، شرعی و مذهبی ندارد و فقط برای تحریک احساسات و ترویج خرافات است.

=======================================================

مانع اصلی گذار ایران به دمکراسی کدام است؟

م. چشمه

اخیراً مقاله ای از خانم مهر انگیز کار، یکی از چهره های فرهیختهء اپوزیسیون، بدستم رسید که در آن بیکی از موضوعات بسیار مهم در مورد شرایط گذار جامعهء ایران به دمکراسی اشاره شده بود. البته این مبحث مقولهء جدیدی نیست، بلکه از زمان انقلاب مشروطه تا کنون فکر بسیاری از تحلیل گران امور جامعه ایران را بخود مشغول داشته است. آقای اکبر گنجی، چهرهء آزادیخواه و بنام ایران، نیز بنوبه خود متناوباً و بصورت موکد بهمین موضوع اشاره داشته است. در این مقاله سعی شده است که پاره ای از نظرات مطرح شده توسط این دو شخصیت بچالش گرفته شود.

=======================================================

قتل ِخــــــدا

محمد جلالی چيمه (م. سحر)

خدا بر آسمان فرمانروا بود

بزرگ آمرزگاری آشنا بود

چنانش دینفروشان غارتیدند

که گویی سکّه ای در جیب ِ ما بود!  

=======================================================

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630