آرشيو  |  خانه  |   فهرست همهء مطالب به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

 

=======================================================

شماره 284 ـ  چهار شنبه 27 شهريور 1387 ـ  17 سپتامبر 2008

=======================================================

تنها چراغ اوست که از نفت نصيبی ندارد؟

=======================================================

حقیقت، عدالت، آشتی
به مناسبت بیستمین سالگرد کشتار زندان ها در ایران

بنیاد برومند

تابستان سال 1367 مصادف با بیستمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در ایران است. هزاران نفری که سال‌ها پیش محاکمه و در زندان بودند، و بسیاری از آنان حتا دوران محکومیت خود را سپری کرده بودند و همچنان بدون دلیل از آزادشان نمی‌کردند، پس از یک پرسش و پاسخ چند دقیقه ای با یک هیئت سه نفری، تنها به دلیل ایستادگی بر اعتقادات خود، بی درنگ به دار آویخته شدند.  نظام جمهوری اسلامی که هیچگونه توجیه قابل قبولی از نظر حقوقی و اخلاقی برای این اقدام نداشت، از اعلام رسمی آن امتناع ورزید و بازماندگان قربانیان را با ارعاب مجبور به سکوت کرد.  تعداد دقیق قربانیان، به ویژه در شهرستان‌های دیگر معلوم نیست، سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و تحقیقات مستقلی که در این زمینه شده است، آمار قربانیان  را بین سه تا پنج هزار نفر تخمین می‌زنند.

=======================================================

آمار دروغ

علی مزروعی

یکی از مشکلاتی که در دورهء حاکمیت یکدست اصولگرایان، و به ویژه دولت نهم، گریبانگیر کشور شده مسئلهء آمار و اطلاعات دروغی است که بطور وافر از سوی دولتمردان اراده می شود و ظاهرا هیچ مرجع و مسندی نیز در این باره پاسخگو نیست!.. برای اینکه معلوم شود که این مدعای من چقدر درست است فقط به یک نمونه از قول رئیس دولت نهم در بارهء میزان ظرفیت سازی برای تولید برق در دولت نهم و دولت خاتمی می پردازم و در ادامه قول وزیر نیروی همین دولت را دربارهء همین ظرفیت سازی، و در نهایت با استفاده از گزارش تراز نامهء انرژی، که هر ساله توسط وزارت نیرو منتشر می شود، آمار آن ارائه می شود تا دریافته شود که ما در چه محیط و مسئولانی زندگی می کنیم...

=======================================================

درس های دموكراسی نمايی در پاكستان

ياسر عزيزی

اين مسئله كه پاكستان ِ‌ بعد از استقلال، نيمي از حيات سياسي خود را زير چكمه هاي قدرت نظاميان (ژنرال محمد ايوب خان، ژنرال يحيي خان، ژنرال ضياءالحق و ژنرال مشرف) سپري نموده است، در كنار كيفيت سياسي و عقبهء اجتماعي حكومت هايي كه ظاهرن بواسطه دموكراسي در راس هرم قدرت قرار مي گرفتند، تا به امروز كه "زرداري" بر همان سنت بر منصب رياست جمهوري نشسته است، مسئله پاكستان را از منظر هاي مختلفي قابل توجه و تحليل مي كند.

=======================================================

درس هایی که از رویداد گرجستان باید گرفت

هوشنگ کردستانی

سردمداران جمهوری اسلامی، با مقایسه ای نادرست بين برخورد احتمالی آینده با زمان یورش صدام حسین - بدون توجه به جوِّ ناآرام کشور -، تصور می کنند که، در صورت وقوع یک حملهء خارجی، مردم حتی مخالفان نیز پشت سرِ آنها قرار خواهند گرفت. آنها به اشتباه روی حمایت احتمالی روسیه و چین نیز حساب می کنند؛ به همانگونه که ساهاکاشویلی روی حمایت آمریکا و اروپا حساب می کرد ـ تصوری که بدور از واقعی بینی و آگاهی سیاسی است. قدرت های بزرگ که بر سر منافع ملی و جهانی خود با هم به سازش می رسند، هیچگاه دست به اقدامی نمی زنند که توافق های آنها را خدشه دار کرده و یا به خطر اندازد.

=======================================================

سکولاريسم نو خوانندگان و ياران خود را برای امضای

 نامهء آقای عباس امير انتظام به سازمان ملل متحد دعوت می کند

شما نيز اگر اين فرياد دموکراسی خواهی را تاييد می کنيد آن را امضا کنيد:

http://www.petitiononline.com/IranHR/petition-sign.html

=======================================================

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630