آرشيو  |  خانه  |   فهرست همهء مطالب به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

 

=======================================================

شماره 267 ـ  يک شنبه 10 شهريور 1387 ـ  31 اوت 2008

قبل و بعد از تخريب مدرسهء سنيان عظیم آباد زابل (مسجد امام ابوحنیفه) >>>>

=======================================================

ما کجا هستیم؟

شهباز نخعی

بخش بزرگی از بهای سنگینی که کسانی که آگاهانه پا به میدان مبارزه گذاشته اند، تاکنون پرداخته اند و هم اکنون نیز می پردازند، بی تردید ناشی از ترس، بی تفاوتی یا آنچنان که ابوالفضل جهاندار می گوید: "دروغ گفتن بزدلانه و ریاکارانه میلیونها... هموطن" است. اما بخش دیگری نیز وجود دارد و آن ناگاهی بسیاری از این "میلیونها... هموطن" است. ناآگاهی از این که ترس، تسلیم و سکوت در برابر حکومتی چون نظام ولایت مطلقه فقیه کارساز و چاره کار نیست و همچنان که روز به روز شمار فزاینده تری از همان "میلیونها... هموطن" با گوشت و پوست و استخوان تجربه می کنند، بازماندگان نهایی همین ها خواهند بود که چوب و پیاز را با هم می خورند...

=======================================================

حکومت فعلي؛ همه جا خلاف منافع ملي

گفت و گو با حشمت الله طبرزدی

واقعيات موجود، همراه با عملکرد خشن رژيم در برخورد با ما، از عوامل اصلي در تحول من و دوستانم در ‏اتحاديه ي دانشجويي بود. اين که اشکال صرفا به عملکرد دستگاه ها و افراد منحصر نمي شود، بلکه ايراد هاي ‏اساسي به ساختار نظام مرجوع است.‏ منظور اين که ساختار حکومت ديني نمي‎ ‎تواند کارآمد باشد. يعني فرو ريختگي ذهني ما به توهمات سياسي روز محدود ‏نشد، بلکه "تابو" ها و "اتوپيا" ي تاريخي ما را نيز درنورديد... فرايند تحول تا پايان سال 1377 در ‏حوزهء سياست و حقوق تکميل گرديد و به صدور‎ ‎اعلاميه اي تحت عنوان "ساختار سياسي آيندهء ايران" منجر ‏شد، که در آن جا رسماً و براي‏‎ ‎اولين بار خواهان جدايي دين از سياست شديم.‏

=======================================================

قانون حمایت از (نا) مردان !

اگر براستی زن موجودی ست حقیر،

شما که "حقیر زاده اید" قطعا حقیر ترید

فرهاد حیرانی

دولتمردان ایرانی، بدون توجه به خواسته های زن، انسان را به مرد بودن محدود کرده و صد البته مرد را نیز با توجه به حال و روز خود تعریف نموده اند و برای حلال شدن خواسته های پایان ناپذیر جنسی (شهوانی) او، وی را مختار به خرید رسمی چهار ضعیفه و تعداد نامحدود اما نیمه رسمی ( صیغه ) انسان های درجه دوم می دانند. تعدد زوجات به صراحت به معنی تقسیم انسان ها به جنس درجه اول و درجه دوم ست ، مافوق و مادون. در این میان آنچه نادیده گرفته شده، همان مرجعی ست که این فرصت طلبان برای تصویب چنین احکامی بدان استناد می کنند : قرآن! و اگر بواقع آیات قرآن کلام خداوند باشد، پس تخطی از آن حرام است...

=======================================================

"آران" چگونه آذربایجان نام گرفت؟

پژوهشی دربارهء پیدایش نام آذربایجان

محمد رضا محمد قلی زاده

مردمان قفقاز، متشكل از گرجى ها، ارامنه و مسلمانان، در شرايطى كه سلطهء روسى‌ها را بر خود نمى‌ديدند براى اعلا‌م جدايى از روسيه، فدراسيون قفقاز را به وجود آوردند. اما با پيشروى و تعرض ترك‌هاى عثمانى اين سازمان نو بنياد فرو پاشيد و زمينه براى پيدايش و اعلا‌م موجوديت جمهورى‌هاى سه گانهء قفقاز ـ يعنى گرجستان، ارمنستان و آذربايجان(!) ـ در ماه مه 1918م. فراهم گرديد. در اين رويكرد آنچه كه مايه شگفتى شد و واكنش هايى را برانگيخت، گزارده شدن نام آذربايجان به سرزمين بالا‌ى رود ارس بود كه در گذشته هرگز به اين نام خوانده نشده بود.

=======================================================

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630