آرشيو  |  خانه  |   فهرست همهء مطالب به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

 

=======================================================

شماره 264 ـ  پنج شنبه 7 شهريور 1387 ـ  28 اوت 2008

مانده اند که با اين موجود پوشيده در کفن سياه چه کنند

=======================================================

لزوم اتحاد بر گرد درد مشترک

شهرام فریدونی

با توجه به طرز تفکر مدرن و روشنفکرانهء بسیاری از مردان و زنان شریف ایرانی، این دسیسهء جدید و  ضد خانوادگی حاکمان واپسگرای حکومت اسلامی، نه تنها  مصیبتی مختص به بانوان شریف ایرانی نخواهد بود، بلکه در صورت تصویب، دامنهء نکبت آن همهء ما ایرانیان و خانواده هامان را در بر خواهد گرفت و سایهء نکبت بار خود را بر زندگی تک تک ما ملت ایران خواهد افکند. لذا به نظر اینجانب هر شهروند ایرانزمین، فارغ از مرد بودن و یا زن بودن خود، نه تنها حق بلکه وظیفه دارد تا  صدای اعتراض خود را بلند کرده، از مقام مادر، همسر، دختر و یا خواهر خویش، آن هم  به گونه ای شایسته و آنگونه که  در خور ملتی کهن نظیر ایرانیان است، دفاع نمایند.

=======================================================

جایگاه حقوق بشر و سکولاریسم در اندیشه جمهوری خواهی

 گفتگو با مهرداد درویش پور

مهم است که جامعه دریابد ما برداشتی ایدئولوژیک از جمهوری خواهی و به طور کلی از سیاست ورزی در سر نداریم و هست و نیست ما در جمهوری خواه بودن مان خلاصه نمی شود؛ بلکه ما جمهوری خواهان قبل از هر چیز خواهان برچیده شدن هرگونه تبعیض و استقرار دمکراسی و جدایی دین و دولت از یکدیگر و تامین رفاه اجتماعی در کشور هستیم. جریانی معتدل، مسالمت جو، امروزین، طرفدار استقلال و یکپارچگی کشور که در عین حال خواهان روابط دوستانه با جهان غرب می باشد. باید به جامعه به صراحت پیام داد که ما طرفداران پر و پا قرص صلح و دمکراسی هستیم و هر چند خواستار برچیدن استبداد دینی در ایران هستیم  اما با حمله نظامی به ایران و جنگ طلبی از سوی هر کشوری که باشد مخالفیم.

=======================================================

مجلس خبرگان؛ تحولات تازه در روابط رهبر و رفسنجانی؟

فرج سرکوهی

آقای رفسنجانی بر حدود اختيارات مجلس خبرگان، بر نقش تعيين کننده رهبر در سياست اتمی، خارجی و اقتصادی آگاهی داشته و خود از مشاوران رهبر و از اعضای مهم شوراهای تصميم گيری است و به همين دليل، هدف مستقيم او از طرح مسئله اتمی و رايانه ها در خبرگان، علاوه بر تضعيف رییس جمهور، می تواند انتقال پيام به مقامی باشد که خبرگان او را انتخاب کرده و از حق نظارت بر عملکرد او برخوردار است. اين بار نيز چون طرح به مانع برخوردن نظارت خبرگان بر نهادهای وابسته به رهبری، مخاطب اصلی پيام نه رییس جمهور منتخب مردم که آقای علی خامنه ای، منتخب خبرگان، است.

=======================================================

گزارش دیدار مهندس طبرزدی با استاد ادیب برومند

روابط عمومی جبههء دموکراتیک ایران

استاد اديب برومند، رئيس هيئت رهبری جبههء ملی، در پاسخ به پیشنهاد مهندس طبرزدی ابراز داشت: ما می دانیم که ملت در شرایط کنونی نیازمند دستگاه رهبری و تشکیلاتی است که بتواند به آن تکیه کند و جبههء ملی برای این کار بزرگ آمادگی دارد. این کار با ائتلاف و اتحاد همهء احزاب ملی و آزادیخواه صورت خواهد گرفت و جبههء ملی برای ایجاد این ائتلاف آماده است. ایشان، ضمن اشاره به کودتای 28  مرداد و اهمیت آن به عنوان یک آموزه ی تاریخی، ابراز داشت: نباید از این رویداد تلخ به عنوان عاملی برای اختلاف در بین نیرو ها استفاده کرد.

=======================================================

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630