آرشيو  |  خانه  |   فهرست همهء مطالب به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

 

=======================================================

شماره 245 ـ  شنبه 19 مرداد 1387 ـ  9 اوت 2008

از سری پوسترهای مبارزه با بدحجابی در تهران

 شنبه ها: از نگاه يک زن

    يادداشت های هفتگی شکوه ميرزادگی

ماجرای پنهان در پشت حمله به شيرين عبادی

سعی می کنم عقب تر راه بروم

زنان در هنر

آينده ی آرزويي آيت الله ها

ملکه زيبايي توريسم و رييس گردشگری ما!

=======================================================

تبعيض جنسيتي : مانعي در مقابل توسعه پايدار

جودي ال جاکوبسن

در دههء 1980 درآمد سرانه حداقل پنجاه در صد از كشورها افت كرد. تحقيقي كه به تازگي انجام شده است به يكي از دلايل حيرت انگيزِ رشد فقر دركشورهاي درحال توسعه اشاره دارد: استراتژي هاي قراردادي توسعهء اقتصادي تبعيض عليه زنان را تشديد مي کند. چنين تبعيضاتي، خصوصاً در اقتصادهاي معيشتي جهان سوم، تنها دليل مهم رشد جمعيت و نيز عامل رشد فقرند. ميزان مواليد، و در نتيجه نرخ فقر، فقط و فقط وقتي كاهش مي يابد كه قدم هايي در جهت افزايش كنترل زنان بر منابع اقتصادي برداشته شود.

=======================================================

نگاهی به مقالهء

خدمت نا خواستهء ولایت فقیه به سکولاریسم!

هوشنگ معين زاده

اگر آتاتورک توانست دین را از حکومت جدا و سکولاریسم یا لائیسیته را در ترکیه مستقر کند، بدان علت بود که اهل تسنن بابت دین داری خود پولی (حق اشتراکی) پرداخت نمی کردند. حال آنکه مردم ایران از بابت مسلمان و پیرو مذهب شیعه بودنشان، دست کم سالیانه یک پنجم از در آمدشان را به شریعتمداران خود می پردازند. پرداختی که در هر سال سر به میلیاردها می زند و دریافت کنندگان این وجوهات نیز در برابر هیچ کسی حتی پرداخت کنندگان آن حساب پس نمی دهند.

=======================================================

بيانيه اعتراضی احزاب دربارهء تخریب محيط زيست در ایران

از شميم، خبرنگار کميته نجات پاسارگاد

تقاضای ياری از مردمان جهان  برای نجات پاسارگاد

کميته بين المللی نجات پاسارگاد

 خطر سست شدن بستر و همچنین سنگهای پی در پاسارگاد کاملا جدی  می باشد

هشدار گروه کارشناسی کمیته بین المللی نجات پاسارگاد

مهندس حميد خادم

=======================================================

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630