آرشيو  |  خانه  |   فهرست همهء مطالب به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

 

=======================================================

شماره 243 ـ  پنج شنبه 17 مرداد 1387 ـ  7 اوت 2008

به فلک بر شده ديوار به اين کوتاهی  (حافظ)

 =======================================================

دليری در به کار گرفتن فهم خويش

بازخوانى روشنگرىِ از ديد امانوئل كانت

رحمان افشاری

خرد آسان طلب، ترجيح مى دهد به جاى انديشيدن جانفرسا، به نسخه هاى حاضر و آماده و قواعد و فرمول هاى موجود رو كند و هر نوع تغيير در اين قواعد را مزاحم تن‌آسايى خود مى شمرد. چنين خردى با رفتارى آزاد و هنوز به قاعده درنيامده خو نكرده است و آن توانايى را در خود ندارد كه پاى پرواز بيرون گذارد و از سر گودال هاى بزرگ و ژرف بپرد. دليرى مى خواهد تا نسخه‌هاى آماده، آيات مقدسى كه روح را اجازه‌ى پرواز نمي‌دهند، ايدئولوژي ‌هاى فروكاهنده، كلمات قصار و راه حل‌هاى از پيش ساخته را ترك كرد و روح و ذهن را پرورد و خود را از نابالغى رهانيد و گام‌ هايى استوار در پهنه‌ى روشنگرى برداشت.

=======================================================

جادو، مذهب، علم در مراسم طلب باران در ایران

عباس احمدی

ایران سرزمین کم بارانی ست. مردم ایران از عصر جادو تاکنون، با مساله ی خشکسالی دست و پنجه نرم می کرده اند. این مبارزه در هر عصری ویژگی های مخصوص به خود را دارد. درعصر علم، برای ایجاد باران از رابطه ی علت و معلولی بین پدیده های طبیعی استفاده می شود و یا پاشیدن کلرور نقره بر روی ابرها، آن ها وادار به باریدن می کنند. در عصر مذهب، به جای استفاده از راه های زمینی، از خدایان آسمانی می خواهند که ابرها را وادار به باریدن کند. در عصر جادو، مردم با اجرای مراسم جادویی و با پاشیدن آب بر روی دخترکان سبزپوش، می خواهند طبیعت را وادار کنند که از کار آن ها تقلید کند و   بر روی درختان باران بباراند. در حال حاضر، در ایران، آیین های هر سه عصر، به طور همزمان، برگزار می شود.

=======================================================

امنیت در کما

حميد مهر آذر

آن چه برای حکومت مهم تر است، آرامش ایستایی است که به ظاهر در بین طبقات مختلف و در جلوی دیدگان ظاهر بين رژه می رود. در حالی که انسداد روحی و ذهنی رهاورد چنین امن سازی مکانیکی است، احساس سرخوردگی، محرومیت و حس بیگانگی با ساحت های دیگر زیستی از دیگر تبعات این دیدگاه است که البته باز هم بیکار ننشسته و محصولات دیگر خود ـ مانند انواع بزهکاری های اجتماعی، انواع خشونت های فردی، خانوادگی، جنسیتی، اعتیاد فراگیر و... ـ را به بار می آورد.

=======================================================

تئوری معنای چیزها

مشکلات ناشی از ذاتی انگاری

دکتر پوریا صرامی

نگرش ذاتی به معنای چیزها، راهی نادرست و مشکل ساز است، چرا که موجب میشود زمانی که افراد به یک معنا برای چیزها اعتقاد پیدا کنند، به دلیل ذاتی دانستن معنای مذکور،  نگرشی کلیشه ای و فاقد انعطاف پذیری پیدا کرده، از مشاهده و علم گریزان شده و دستخوش دوگانگی آرمان - واقعیت شوند. افراد ذاتی‌انگار در معرض خطر کسب معنای نادرست و اغراق آمیز از مسائل قرار دارند. علاوه بر اینها، ذاتی انگاری به اشکال مختلف مانعی جدی برای کار گروهی است.

=======================================================

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630