آرشيو  |  خانه  |   فهرست همهء مطالب به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

 

=======================================================

شماره 232 ـ  يک شنبه 6 مرداد 1387 ـ  27 ژوئيه 2008

دست آورد انقلاب اسلامی برای ملت باستانی ايران

=======================================================

‌‌نامه ای سرگشاده به روحانیون غیر حکومتی:

لباس روحانیت را به عنوان اعتراض از تن خارج کنید!

حسين لاجوردی

من نمی دانم که آقای محمد مطهری در چه مرتبه از اجتهاد و روحانیت و دارای چه درجه و مقامی هستند و در نهایت هم تفاوت چندانی برایم ندارد، چرا که روی سخن من نه با یک فرد خاص، بلکه با یک طبقه اجتماعی است. انگیزه نوشتن این مطلب، قسمتی از مقاله آقای محمد مطهری می باشد که مربوط به بد بینی مردم و خاصه جوانان نسبت به کل روحانیت و حتی پدر ایشان و علامه طباطبائی بود، چرا که مقاله ایشان، هم برآیند یک نگرانی است و هم بدنبال چاره جوئی و چه باید کرد بوده اند.

=======================================================

از رنجی كه عدالت می برد

رضا عموزاده

هدف این نوشتار آن است كه وارد گفتگوی انتقادی نسبت به دو اظهارنظر از جانب دو شخصیت علم اجتماعی در درون سرزمین ایران گردد،  تا بتوانیم هر چه بیشتر در درك معایب پایه ای حقوق مدرن و مجموع مدرنیسم در درون ایران نائل گردیم، و ذكر این توضیح ضروریست كه باید انقیادها و ضرورت های پردازندگان علم اجتماعی درون خاك ایران و تنگنا های آنان را در منظر دید همواره داشت و از عالم اجتماعی انتظار قهرمانی نداشت و احترام بدانان را یك فریضه لازم شمرد و  این هرگز بدان معنا نیست كه ترفند های شبه هگلی مورد اغماض قرار گیرند. دو اظهارتظر ذكر شده متعلق است نخست به مصاحبهء استاد ناصر كاتوزیان با نشریه همشهری تحت عنوان قانون، آزادی، عدالت و دومین مربوط است به آقای نعمت الله فاضلی، تحت عنوان مدرنیته ایرانی.

=======================================================

نعلین باراک اوباما و روسری کاندولیزا رایس

مقام مجازی

کاریکاتور روی جلد نیویورکر -منتشره در ۱۴ جولای- از باراک اوباما و همسرش که اوباما را با نعلین و در لباس روحانیون مسلمان نشان می دهد و همسرش را در لباس جنگجویان  و این که اوباما آن را توهین به مسلمانان خوانده است، مرا به یاد آن مدیر هفته نامه شهرآرا در مشهد انداخت که به گزارش مجید ادیبی کاريکاتوریست مشهدی   به کاریکاتوریست نشریه گفته بود برای حفظ ارزش های اسلامی اگر می خواهد کاندولیزا رایس را نقش کند حتماً او را در کاریکاتور با روسری طراحی کند.

=======================================================

برنامه ای دربارهء جبههء ملی ايران

ويدئوی برنامهء ميزگردی با شما

در تلويزيون صدای آمريکا ـ اول ژوئن 2008

با شرکت دکتر بهرام بهراميان و رضا عزيزی نژاد

ويدئوی اين برنامه بنا بخواست خوانندگان

در سکولاريسم نو منتشر می شود

(با تشکر از آقای نيما ناصرآبادی)

=======================================================

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630