آرشيو  |  خانه  |   فهرست همهء مطالب به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

 

=======================================================

شماره 297 ـ  دو شنبه 8 مهر 1387 ـ  29 سپتامبر 2008

=======================================================

تصوير کرهء زمين در کيهان ـ گرفته شده بوسيلهء سفينهء وويجر ـ مطلب مریوطه >>>

درد مشترک و چاره جوئی برای آن

سام قندچی

درد مشترک ماهيتی عمومی و جهانی دارد و، در نتيجه، فرقی نمی کند که ما در پشت فيلتر جمهوري اسلامي يا در زندان های آن با اين درد برخورد مي کنيم و يا از بيرون از مرزهای کشور به جستجوی آن بر می آئيم تا تشخيص اش دهيم و درمان اش کنيم. در عصر گلوباليسمی که ما در آن به سر مي بريم، آنهائي که در ايران هستند، حتي در پشت ديوار فيلترينگ اينترنت، همانگونه مستقيم در اين کار تشخيص بيماري و يافتن درمان براي آن فعاليت می کنند که ديگران در نقاط ديگر جهان.  بدينسان، می توان گفت که ديگر مثل گذشته، تشخيص و درمان داخلی و خارجی، يا وارداتی و صادراتی معنا ندارد و کار آنها که در داخل هستند تنها وارد کردن دانش و تشحيص و درمان نيست.

=======================================================

دربارهء تفاوت سکولاریسم و لائیسیته

الاهه بقراط 

جمهوری اسلامی با تحریف و کاهش معنای سکولاریسم و لائیسیته به بی دینی، حتا روحانیان معتقد به جدایی دین و دولت را سرکوب کرده و مرتد می شمارد. حال آنکه سکولاریسم و لائیسیته مفاهیمی سیاسی هستند و نه اعتقادی. مفاهیمی زمینی هستند و نه آسمانی. تفاوت سکولاریسم و لائیسیته در شکل حقوقی جدایی دین از دولت است. لائیسیته به معنای جدایی هر دینی از دولت و نص صریح آن در قانون اساسی یک کشور است حال آنکه سکولاریسم چنین قیدی را ندارد و به خنثی بودن حکومت در برابر ادیان اکتفا می کند. فرانسه، آمریکا، اسپانیا و ترکیه دارای حکومت های لائیک هستند، حال آنکه حکومت بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله آلمان سکولار به شمار می روند بدون آنکه لائیک باشند.

=======================================================

خط فاصله ما و حاکمان ايران

شکوه ميرزادگی

اکنون، در آمريکا، دوست و دشمن اين رييس جمهور قبول کرده اند که او به راحتی نفس کشيدن دروغ می گويد؛ بسياری از اين حيرت می کنند که، معمولاً، يک سياستمدار، هر قدر هم که دروغگو باشد، سعی می کند در مقابل چشم مردمان دروغ هايی را نگويد که به راحتی بتوان ماهيت شان را کشف کرد. و حيرت آنگاه زيادتر می شود که او مدعی است بر اساس قوانينی مذهبی بر کشورش حکومت می کند. در چشم مردمان، معتقدان به يک مذهب به اولين چيزی که بايد وفادار باشند راستی و درستی است. و چگونه است که ايشان به اين راحتی دروغ می گويند؟

=======================================================

نظام ولایت فقیه، بهشت جاعلان

ج- پاکنژاد

در نظامی که از آغاز تا به امروز بر جعل و دروغ و فریب بنا و بنیان دارد، چه انتظاری می توان داشت؟ چرا باید از این امر که وزیر کشور پیشنهادی آقای احمدی نژاد مدرک دکترای اکسفورد خود را جعل کرده است، اما آب از آب تکان نمی خورد که هیچ طلبکار هم هستند، تعجب کرد؟ آقای کردان به خوبی به این امر واقف است که از مقام رهبری گرفته تا تمامی رقبای او در دستگاه های حکومتی و دولتی همه غاصبند و جعلی. پس چرا او از وقاحت دیگران عقب بیفتد و جعل نکند؟  

=======================================================

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630