آرشيو  |  خانه  |   فهرست همهء مطالب به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

 

=======================================================

شماره 277 ـ  چهار شنبه 20 شهريور 1387 ـ  10 سپتامبر 2008

=======================================================

سردار سپه (رضاشاه بعدی)، پشت سر احمد شاه و در ميان دولتمردان قاجاريه

=======================================================

دلتنگی برای رضا شاه؟

رامین کامران

آنهایی كه در باب قدرتگیری پهلوی اول افسانه پردازی میكنند مدعیند كه ایران از دست رفته بود و او با كوتاه كردن دست خارجیان به حیات بازش گرداند. اول اینكه از هم پاشیدگی ایران بیش از هر چیز زادهٌ دخالت خارجی بود و نه بیعرضگی مردم این مملكت یا بی قابلیتی حكومت مشروطه. آنچه دست رضا شاه را باز گذاشت قطع فشار خارجی بود و دیدیم كه وقتی ایران دوباره در معرض فشاری مشابه قرار گرفت از اعلیحضرت قدر قدرت با تمام ادعاها كاری برنیامد.

================

نامه ای دربارهء مقالهء دلتنگی برای رضاشاه از دکتر رامين کامران

فریدون مجلسی ـ تهران

اینکه آقای رامين گفته اند بعضی در آرزوی رضاشاهی دیگر هستند و چنین آرزویی احمقانه و اشتباه است، کاملاً صحیح است. اما تحلیل هایی که به کار برده اند یکسو نگرانه و متعصبانه است که از ارزش علمی آن می کاهد. ایشان از شدت کینه نسبت به رضا شاه در مواردی جانب احمد شاه را گرفته اند! در حالی که از آن امامزادهء ناتوان و ابله اصولاً هیچ کاری بر نمی آمد.

=======================================================

چهارده خصيصهء معرف فاشيسم

دکتر لارنس بريت رژيم های فاشيستی هيتلر (آلمان)، موسولينی (آيتاليا)، فرانکو (اسپانيا)، سوهارتو (اندونزی) و بسياری رژيم های آمريکای لاتين را مورد بررسی قرار داده و در نهايت چهارده خصيصه ای را که معرف اين نظام های حکومتی هستند فهرست کرده است... (فايل ی.دی.اف)

=======================================================

شورای ملی جنگ!

سیامک مهر

اشخاصی که به نام ملت ایران شورای ملی صلح تشکیل داده اند، باید به این پرسش پاسخ گویند و این نکته را روشن نمایند که با چه کس یا کسان و با چه گروه و دسته و دولت و کشوری می خواهند صلح کنند؟ و یا به عبارت دیگر ملت ایران با چه نیروی متخاصم و متجاوزی در حالت جنگ بوده و بسر می برد و یا از سوی کدام نیرو احساس خطر می کند که ایشان به فرض دارا بودن حق نمایندگی از طرف ملت ایران، خواستار صلح گشته اند؟ اگر احتمال حملهء نظامی آمریکا و اسرائیل و نیروهای ائتلاف جهانی مد نظراست که هست، چرا به صراحت از باعث و بانی و مسبب اصلی ِ این خطر و مخاطره که مشخصاً جمهوری اسلامی است یاد نمی کنند؟ چرا از بمب اتمی رژیم اسلامی هیچ حرفی نمی زنند؟ چرا هرچه فریاد دارند بر سر جمهوری اسلامی نمی کشند؟

=======================================================

سکولاريسم نو خوانندگان و ياران خود را برای امضای

 نامهء آقای عباس امير انتظام به سازمان ملل متحد، دعوت می کند

شما نيز اگر اين فرياد دموکراسی خواهی را تاييد می کنيد آن را امضا کنيد:

http://www.petitiononline.com/IranHR/petition-sign.html

=======================================================

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630