آرشيو  |  خانه  |   فهرست همهء مطالب به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

 

=======================================================

شماره 274 ـ  يک شنبه 17 شهريور 1387 ـ  7 سپتامبر 2008

=======================================================

تهران، حرکت با چراغ های خاموش...

=======================================================

تناقض ها و تضادهای نظام ولایت مطلقه فقیه

شهباز نخعی

نظام ولایت مطلقه فقیه، نمونه تمام عیاری از این گروه دوم است. به زور می کوشد لباس گروه اول را به تن کند و نام آن را "مردم سالاری  دینی" می گذارد ـ که در واقع چیزی جز "بر مردم سالاری دینی" نیست! ـ اما این لباس به تنش زار می زند.  نظام ولایت مطلقه فقیه ادای نظام های سیاسی مدرن را در می آورد و وانمود می کند که سازماندهی جامعه براساس تفکیک قوای سه گانه ـ مجریه، مقننه و قضاییه ـ است، اما قانون اساسی اش با این ادعا در تناقض و تضاد آشکار است، زیرا همه اختیارات و اهرم های قدرت را در اختیار یک فرد ـ که خود را جانشین خدا بر روی زمین می داند ـ قرار داده است.

=======================================================

کتاب حکومت اسلامی را دقیق تر بخوانیم!

(گسترش دائمی بحران در جمهوری اسلامی  و منشاء فکری آن)

همایون مهمنش

با ایجاد جمهوری اسلامی، نهادی برای تداوم انقلاب و اجرای "قوانین اسلام" ایجاد شد. این حکومت اجرای "قوانین اسلام" را از امری خصوصی خارج کرده، وظیفه حکومت دانست و همه امکانات مادی، معنوی و انسانی جامعه را در اختیار آن قرار داد. در راس این نظام فردی با عنوان ولی فقیه قرار دارد که به سبک خلفای اسلام در 1300 سال قبل، در راس قوای کشور است و در مقابل هیچ مرجعی پاسخگو نیست. در این نظام انسان ها حق شرکت در تعیین سرنوشت خود را ندارند و فقط وسیله ای در خدمت تحقق اهداف اسلامی نظامند. هرگونه مخالفت آنها با نظام و حکومت اسلامی، مخالفت با اسلام است.

=======================================================

تحقق رویای چینی؟

محمدرضا جعفری

آیا می توان در مقابل رویای آمریکایی، از رویای چینی نام برد؟ آیا می توان در برابر رویای آمریکایی که بر پایهء مصرف و اصل مبادله و ترویج مد و پیروی از الگوهای مختلف سرمایه داری که آن را تحت لوای تکثر فرهنگی در قالبی محدود جا می زند، سامان یافته است، از رؤیای هم شکلی و هم سانی آدم هایی نام برد که در سازمانی بسته، یک جور لباس می پوشند و یک جور رفتار می کنند آن هم بر اساس الگویی از پیش تدوین شده؟

=======================================================

نگاهی به دنيای کار حاشيه ای در ايران

خبرگزاري فارس

پيشرفت صنعت و تكنولوژي و كاهش بكارگيري نيروي انساني مي‌تواند در زمره عوامل شغل‌هاي موقت محسوب شود... بعضي از كارشناسان معتقد هستند كه فرار نسل جوان از فعاليت‌هاي توليدي و گرايش به شغل‌هاي كم زحمت همچنين سود بيشتر مي‌تواند انگيزه تمايل به اين گونه شغل‌ها از سوي جوانان شود. اما آنچه كه مسلم است بيشتر شغل‌هاي موقت و كاذب به نسبت ساير مشاغل از درآمد قابل ملاحظه‌اي برخوردار هستند و بي‌شك براي جواني كه به دليل مهاجرت يا هر علت ديگري بيكار است مي‌توانند به طور موقت مشكل معيشتي فرد را حل كنند.

=======================================================

نکته هائی دربارهء مقالهء

مغز متفکر اعدام های تابستان 67 کیست؟ نوشتهء علی اشرف فتحی

دو نامه از: محمد علیجانی، طلبهء حوزهء علمیهء قم

=======================================================

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630