آرشيو  |  خانه  |   فهرست همهء مطالب به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

 

=======================================================

شماره 268 ـ  دو شنبه 114 شهريور 1387 ـ  1 سپتامبر 2008

پيشرفت های شگفت حکومت اسلامی در راستای مديريت جهان!

 =================  دوشنبه ها: از نگاه يک آينده نگر ===============

توهماتی دربارهء اپوزيسيون خارج از کشور

سام قندچی

درک وضعيت متزلزل و ضعيف فعالان اپوزيسيون خارج از کشور، و نيانداختن تقصير اين وضعيت به گردن اين و آن، يا به گردن فقدان اتحاد و نفوذ عوامل رژيم، خود می تواند ـ هم برای خودشان و هم برای مبارزان داخل کشور ـ سرآغاز توهم زدائی و بنياد نهادن حرکات سياسی بر واقعيت باشد. در حال حاضر، بيشتر آن دسته از فعالين جنبش سياسي که در زمان شاه رهبران تشکلات واقعي بودند، امروز ديگر رهبر چيزي جز خاطرات گذشتهء خود نيستند. در عين حال، ديگر چنان تشکلاتی که بتواند کار گسترده و مؤثری انجام دهد نه وجود دارد و نه وجودش امکان پذير است. در نتيجه، مطرح کردن چهره های بازنشسته و دادن تصورهاي کاذب حاصلی جز ايجاد بي اعتمادي نخواهد داشت.

=======================================================

دانشجویان ممتاز جمهوری اسلامی

افشین مولوی

برخی از فارغ‌التحصیلان شریف به یکی دیگر از عوامل انگیزه‌بخش نیز اشاره می‌کنند. یکی از آنها که خواست ناشناس بماند، می‌گوید: وقتی شما در ایران زندگی می‌کنید و با مشقات زندگی روزمره مواجه می‌شوید، ترک کشور برایتان به یک رویا تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی، کتاب‌ها و تحصیلات شما می‌تواند در حکم بلیتی برای یک زندگی بهتر باشد. او ادامه می‌دهد: در این وضعیت، درس دیگر فقط درس نیست، یک وسواس فکری است که به‌خاطر آن مجبورید ساعت چهار صبح از خواب برخیزید تا پیش از شروع کلاس، چند ساعتی وقت داشته باشید. موفقیت ایران، از جهاتی تراژدی این کشور هم هست: دانشجویان هیچ چیزی جز لحظه فارغ‌التحصیلی خود نمی‌خواهند تا به محض رسیدن به آن کشور خود را ترک کنند.

=======================================================

جای دوستان سیاسی آقای رضا پهلوی در جبههء ملی ایران نیست

حسين منتظرحقيقی

آقای امیر انتظام  طرحی را مورد تأیید قرار دادند که قصد دارد در تبلیغات سیاسی خود، نوع نظام  سیاسی آینده را فعلا" مسکوت و در آینده ای نامعلوم، نوع نظام سیاسی ایران را از طریق برگزاری رفراندوم معین نماید این تاکتیک سیاسی در میان گرایش های سلطنت طلب و پهلویست ها نیز طرفداران پر و پا قرصی دارد. و از جمله خود آقای رضا پهلوی  که در این راه برای بازگشت خود به سلطنت شانسی را مشاهده می کند. از همین رو است که آقای رضا پهلوی بخود اجازه می دهد که آقای مهندس عباس امیر انتظام را دوست سیاسی خود خطاب کند. در حالی که جای دوستان سیاسی آقای رضا پهلوی در جبهه ء ملی ایران نیست.        (+ دو نظرات خوانندگان)

======================================================

نامه به دبیر کل سازمان ملل متحد

برای دوران گذار مسالمت آمیز

عباس امير انتظام

با نگاهی به تاریخ و تمدن ملت پرافتخار ایران، قضاوت خواهید نمود که ملت ایران این اهلیت و قابلیت را دارند که همانند مردم آزاد در سراسر دنیا سرنوشت خود را به دست گرفته و از امکانات و قابلیت های فرهنگی و مادی خود برای پیشبرد صلح و دموکراسی در جهان تلاش کنند... بازگرداندن مجدد اینجانب به زندان، ممکن است مرگ مرا در پی داشته باشد. من این هزینهء سنگین را در مقابل نجات مردم ایران از خطر جنگ و فقر و سرکوب و قحطی، فلاکت و کشتار دسته جمعی،فرار مغزها ونابودی فرهنگی با خاطری آسوده و خیالی راحت می پذیرم.

=======================================================

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630