خانه  |   آرشيو   |   فهرست 752 مطلب: به ترتيب نام نويسنده يا موضوع   |   پيوند به تقويم 1387  |   تماس    جستجو در سايت   |   English Section

سه شنبه ها

انتشار تدريجی ترجمهء کتاب

زندگی کمال آتاتورک

به قلم لرد کين راس

==================

پيوندها:

==================

پويشگران

=============

نيلگون

=============

ايرانسکوپ

=============

پيک خبری ايرانيان

=============

سکولاريسم برای ايران

=============

کميتهء نجات پاسارگاد

=============

بنياد ميراث پاسارگاد

=============

انقلاب مشروطيت ايران

=============

اعلاميه ها و ميثاق های

 بين المللی

=============

ريشه کنی تبعيض

=============

ايرانويچ

=============

اتحاد جمهوریخواهان ايران

============

تارنمای جمهوريخواهان

دموکراتيک و لائيک

===========

حزب مشروطهء ايران

===========

جبههء ملی ـ شاخه آمريکا

===========

حبههء ملی ـ شاخهء بلژيک

==========

آژانس خبری کورش

===========

ايرانيان دات کام

===========

ايران امروز

===========
جمهوری خواهان دمکرات

و لائیک-هانوور (تبجا)

===========

جنبش آذربايجان

برای يکپارچگی ايران

===========

مجموعه آثار

اسماعيل نوری علا

=============

 

 

=======================================================

شماره 179 ـ  چهار شنبه 15 خرداد 1387 ـ  4 ژوئن 2008

بالاتر از موسی!: علماء امت من بر انبياء گذشته افضل اند (حديث منسوب به پيامبر!)

=======================================================

پيروان امام در اصل حکومت دينی ترديد نمی کنند!

سيد حسن خمينی

آوردن دين در عرصه حکومت و جامعه از ديگر جنبه های مهم در انديشه و بازشناسی حضرت امام (ره) است. ايجاد حکومت جمهوری اسلامی در عصری که گفته می شد دين مرده است و مراکز دينی ازجمله کليسا، کنيسه و حتی مساجد در هيچ کجا توانايی ارائه دين به مردم ندارند ، آوردن دين به حکومت و به تبع آن آوردن احکام و اخلاق دينی کار بزرگی بود که حضرت امام (ره) انجام دادند.

=======================================================

امامت قدسی، نافی آزادی انسان!

سلامت کاظمی

یک مومن شیعی بدون اشراف به مسخ شدگی تاریخی خود و عدم درک موقعیت عاجزانه و قنداق شده‌اش در جهان رو به پیشرفت و ترقی، به طور اتوماتیک پاهایش از روی زمین و مدنیت زمینی کنده شده و بر فراز ابرها و بر روی جاده‌ای سحرآمیز که توسط امامان قدسی علامت گذاری و نورافشانی شده است، به پیش رانده می‌شود و همواره از آن بالا، دیگر ساکنان زمین را با تمام دست آوردهای شکوهمند‌شان تحقیر می‌کند؛ اگر چه مصداق پز عالی جیب خالی باشد!

=======================================================

علم سکولار و علم دينی 

ليدا کلکی

در جهان اسلام، تا پيش از تکوين علم جديد،علوم طبيعت بخشی از فلسفه را تشکيل می دادند و همراه با الهيات و رياضيات، يک جا عرضه می شدند و همگی در جاروب متافيزيکی قرار می گرفتند. متفکران مسلمان برای علم مراتبی قائل بودند که از معرفت حسی آغاز می شد و علم استدلالی وعلم کشفی را در بر می گرفت و وحی در منتهی اليه آن قرار داشت. تا پيدايش علوم جديد و توفيقاتی که اين علوم در زمينهء توصيف پديده ها و در حوزهء عمل کسب کردند، علوم از فلسفه جدا شده و راه خود را پيش گرفتند.

 =======================================================

نگاه های سريع بر وقايع قابل تأمل

چگونه سانسور رسانه ها در برمه باعث نسل کشي هزاران نفر شد

سام قندچي

ده مسلمان مسیحی شده در شیراز دستگیر شدند

خبرنامه دانشجوئی امیر کبیر

من در بازداشگاه وزرا

مراد ششم 

ارگان کارگزاران دست به دامان مرتدهای جبههء ملی شد!

رجانیوز

=======================================================

کتابخانهء اينترنتی>>>

ويدئوها>>>

مطالب در رد سکولاريسم

مطالب در رد سکولاريسم نو

==================

پيوندها:

==================

خبرنامهء گويا

=============

اخبار روز

===========

روشنگری

===========

مردانی نيوز

===========

لج ور

===========

مقالات سياسی

===========

 سامان نو،

نشريه پژوهش هاي

 سوسياليستي

===========

آينده نگری

===========

پشتيبانان

===========

بلاگ نيوز

===========

شبکه سراسری
همکاری زنان ايرانی

===========

شبکه بين المللی همبستگی

با مبارزات زنان ايران

===========

جهان من (حاوی پيوندها)

===========

نژادپرستی و تبعيض

(حاوی پيوندها)

===========

گفتگو

===========

اتحادیه ملی برای دموکراسی

===========

احترام آزادی

 

2008 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630